Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

СА ПРЕПОРУКАМА ЗА ПОСTУПАЊЕ РАДНИКА У ТОКУ ШТРАЈКУ и појашњењем поступака који се могу сматрати „минимумом процеса рада“, односно који се допуном овог акга,у случају попгребе, могу радикализовати, а којима се неће прекорачиги законски оквири

 

Untitled-1

НСП је 16.092014.ГОД. обавестио Министарство Унуграшњих послова, о ступању у штрајк и истовремено затражио од  њих доставу подагака о „минимуму процеса рада“ како би у остваривању својих легигимних захтева у потпуности биле испоштоване законске одредбе. Како до сада није достављен податак о “минимуму процеса рада” руководстава Синдиката у сарадњи са правним тимом НСП, сачињава ово упутство са препорукама која представлају смернице запосленим за поступања за време трајања Штрајка.

У том циљу упутство за поступање радника у току штрајка и препоруке за границу испуњавања „минимумапроцеса рада“ су следеће:

1. Штрајк почиње 26. септембра 2014. године, у 07.00 сати; 2. Сви учесници у штрајку прелазе на режим „минимума процеса рада“;

3. Све активности и започете службене радње и поступања (дежурства, патроле, интервенције, увиђаји, спровођења, довођења, обезбеђења, пружање помоћи државним органима и организацијама и у ванредним ситуацијама, асистенције, посебне акције, ангажовања специјализованих тимова, обуке, усавршавања и сп.) започета пре наведеног термина за отпочињање Штрајка завршити до краја, крајње озбиљно и професионално у складу са законима, прописима и правилима као и увек до сада, независно од тош шго ће њихов завршетак бига после ступања на снагу проглашеног Штрајка;

4. Радници дежурних служби, редовно ће примага позиве и пријаве грађана и исте евиденгарати, а у хигним случајевима обавештавати непосредне руководиоце надлежних организационих јединица, али не би требало да упућују патроле ако нису испуњени услови из тачке 5. овог Упутства-препоруке;

5. Полицијски службеници, по пријему дужности и налога за извршење службеног задатка, остају у службеним просторијама и предузимају службено поступање по хитним случајевима, односно искључиво само у случајевима нарушавања јавног реда и мира са елементима насиља које јe у току извршења, као и КД за која се гоне по службеној дужности, а која cу у току самог извршења;

6. Послове редовних обезбеђења објеката би требало да се извршавају само у обиму у којем се штити сопсгвена безбедност и безбедност седишта објеката и средстава у њима, као и објеката ДКП-а које се обезбеђују мерама редовног обезбеђења;

Мере појачаног и ванредног обезбеђења ДКП објеката би требало обуставити у колико потребе за предузимање мера појачаног и ванредног обезбеђења тих објеката могу на било који начин бити одложене за период после испуњења услова Штрајка, односно његовог званичног обустављања, а исто се односи и на мере редовног и појачаног обезбеђење одређених личности (функционера и сл.) и лица (заштићених сведока и сл.);

7. Послове ванредних (јавних скупова - спортских, верских, политичких, културних, синдикалних и осталих) и посебних (страних личности и делегација када су у посети) обезбеђења, послове ангажовања у посебним акцијама, као и ангажовање на пружању помоћи другим државним органима и организацијама, осим у  ванредним приликама (земљотреси, поплаве и сл.) би требало обуставити за период после испуњења услова Штрајка, односно његовог званичног обустављања, јер се могу благовремено одложити; Опширније...

PDF-dokument