Ukupan br.članova: 29.443 aktivan br.članova: 16.163

Solidarna pomoć

Na osnovu člana 176. stav 4. Zakona o policiji ("Službeni glasnik RS", broj 6/16), Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 105/2016 od 26.12.2016. godine, a stupio...

Gde ćete na letovanje ove godine?

Preporuka