Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (октобар 2015.)

ИЗВЕШТАЈ

Дана 12.10.2015. године са почетком у 08.00 часова у просторијама МУП-а (сала Мост) је одржан редован месечни састанак радне групе Министарства унутрашњих послова и представника Независног синдиката полиције кога су представљали председник Извршног одбора Велимир Барбулов, заменик председника ИО Александар Симић и члан Извршног одбора Брежњак Филиповић Снежана. novlogo11 Састанак је отворио државни Секретар за сарадњу са синдикатима господин Милосав Миличковић који је пожелео добродошлицу присутнима и дао реч председнику ИО Велимиру Барбулову да започне са питањима који су достављени, а на самом састанку (по сугестији Председавајућег Председништва Велимира Лукића у телефонском разговору), су ова питања проширена и на проблем око исплате дневница у складу са Уредбом Владе која се односи и на припаднике Министарства унутрашњих послова осим КПЗ (Копнене зоне безбедности), где је од стране НСП инсистирано на јасном дефинисању исплате дневница за све полицијске службенике (КПЗ; ИЈП; Криминалистичка полиција; ГП и остали).

1.Да ли је започето издвајање Сектора за ванредне ситуације из МУП-а и када ће репрезентативни синдикати бити укључени у реализацију овог пројекта, а све у циљу заштите радно правног статуса запослених у овом сектору.

На ово питање је одговор дао државни секретар господин Миличковић који је навео да је од стране Министра формирана радна група која разматра све понуђене могућности у вези Сектора за ванредне ситуације; још увек није решено питање организационог структуирања и самог издвајања из МУП-а. Ако и дође до оваквог решења, материјални и социјални статус запослених ће бити исти, или у крајњем случају и бољи.

У вези овог питања Брежњак Филиповић Снежана је поставила питање: Шта је са члановима нацрта новог Закона о полицији који се односи директно на припаднике овог Сектора? Државни секретар господин Миличковић је одговорио да је то само Нацрт Закона и да ће на Скупштини Републике Србије, чланови који не буду у складу са системским решењима и Законом бити подложни променама на основу амандмана.

2.Када ће НСП бити упознат са систематизацијом како би синдикат на време могао да заштити стечена права запослених.

На ово питање су одговор дали господин Жељко Веселиновић и господин Драго Бјелица који су навели да је полицијским управама достављен акт и табела систематизације која је иста осим што се мења део који се односи на новоформиране Секторе. На питање Велимира Барбулова да ли је за Дирекцију полиције зарада увећана за 0,2 %, одговор је био да зараде нису увећане. Постављено је питање статуса полицијских службеника који имају статус ОСЛ и завршени Курс за полицајце, а налазе се на радним местима возача у Одељењу за логистику (садашњи Одсек) где је дат одговор да нико није изгубио статус, а када ово питање дође на ред ће сигурно у раду радне групе учествовати и представници репрезентативних синдиката који имају задатак да штите радно правни статус запослених.

3.Систематизација која се односи на укидање ПТЈ и припајање или други начин решавања статуса запослених у овој јединици.

На ово питање су одговорили државни секретар господин Миличковић и Заменик директора полиције господин Живковић, који су истакли да је формирана радна група од стране Министра на челу са господином Живковићем и три подгрупе које чине команде Одреда, која је директно задужена и интезивно ради на решавању проблематике и статуса припадника специјалних јединица. Како је у међувремену одржан састанак Одбора за сарадњу са специјалистичким јединицама и радне групе МУП-а нека питања су већ разматрана и решавана.

4.Непоштовање договора о обавештавању репрезентативних синдиката о депешама и Инструкцијама које се односе на радно правни статус запослених.

Господин Жељко Веселиновић и господин Драго Бјелица су навели да не треба мешати депеше и инструкције о заједничком поступању у раду свих ПУ на територији Србије. Државни секретар господин Миличковић је рекао да је неопходно слати и Депеше и Инструкције, репрезентативним синдикатима и да он не види шта је ту спорно и да је оправдан захтев синдиката да буду упознати са свим питањима који се односе на радно правни статус запослених. На питање у вези тумачења Министарства за рад и социјалну политику у вези необрачунавања увећаног стажа за време коришћења права на плаћено одсуство и боловање, господин Драго Бјелица је истакао да је то одувек тако, али да је сада само дато упуство о начину на који се ови сати уносе на основу временика у систем за обрачун зарада. Такође, ако је неко добио решење за плаћено одсуство, а ово право није користио у временику се наводе дани које је запослени радио и обављао своје послове и ови сати се уносе у крајњи обрачун за М 4 образац.

Анкета и Упитник о максималном броју запослених у јавном сектору и пензионисање је била предмет питања председника Извршног одбора Велимира Барбулова, а одговор господина Жељка Веселиновића је да то нема везе са пензионисање. На питање Брежњак Филиповић Снежане да ли је ова анкета и упитник иста за сва Министарства или је прилагођена МУП је речено да је прилагођена запосленима у МУП. Брежњак Филиповиж Снежана је након тога одговорила да онда ово питање има везе са пензионисањем с обзиром да запослени у МУП ако узму понуђену отпремнину и раскину радни однос са МУП-а, а до пензије им је остало још две године, губе статус запослених у МУП и подлежу пензионисању по Закону о ПИО што је неповољно за ОСЛ.

Брежњак Филиповић Снежана је овом приликом похвалила рад Заменика директора полиције господина Живковића који је помогао да се успешно оконча рад на Правилнику о униформама за припаднике Криминалистичке оперативе. Овај заједнички рад МУП-а и Одбора за сарадњу са криминалистичком полицијом је позитиван помак у професионализацији рада полиције и заједнички успех НСП који је покренуо иницијативу за израду овог Правилника (који није постојао).

ДОДАТНО ПИТАЊЕ: Исплата дневница по Уредби Владе Србије за полицијске службенике.  Господин Драго Бјелица је навео да ни они још увек немају упуство и тумачење у вези исплате дневница, али да ће највероватније дневнице остати само КБЗ.

Господин Жељко Веселиновић је истакао да ИЈП добија додатно увећање 5 % на плату.

Председник ИО Велимир Барбулов је рекао да припадници криминалистичке полиције нису ништа мање вредни од полицијских службеника који обављају радне задатке у КЗБ, или пак у ситуацији спроводничке делатности нпр. за Нови Пазар, где полицијски службеници нису припадници ИЈП и немају права на увећање зараде. Брежњак Филиповић Снежана је истакла да полицијски службеници иду из једне управе у другу где је удаљеност и до 300 км и нису у могућности да плаћају увећане трошкове, а старешине имају ограничене могућности за награђивање (на 10 % запослених у складу са изузетним резултатима рада).

Државни секретар господин Миличковић је истако да је ово озбиљно питање и да се односи на државу у целини, а представници НСП су изнели предлог да се на седници Владе узме у могућност изузимања из ове Уредбе припадника МУП који имају статус ОСЛ; војске и Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде (Казнено поправних завода) због специфичности, обимности обављања послова, а пре свега угрожености живота наведених лица.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председник Извршног одбора Велимир Барбулов

1935