Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (новембар 2015.)

Дана 10.11.2015. године са почетком у 08.30 часова у просторијама МУП-а (сала Мост) је одржан редован месечни састанак радне групе Министарства унутрашњих послова и представника Независног синдиката полиције кога су представљали Председавајући Председништва Велимир Лукић, председник Извршног одбора Велимир Барбулов, члан Председништва Веселин Николић, члан Извршног одбора Брежњак Филиповић Снежана и члан Извршног одбора Марјан Петровић. novlogo11 Састанак је отворио државни Секретар за сарадњу са синдикатима господин Милосав Миличковић који је навео да почиње редовни састанак радне групе за сарадњу са синдикатима који је формирао Министар.

Председавајући Председништва је истако да све активности синдиката иду по плану али да ми као организација инсистирамо и не одступамо од захтева за дневнице и права, која нам следују, а то је дневница од 2.500,00 динара. Како се безбедносна проблематика Министарства директно односи на ангажовање безбедносних јединица у циљу остваривања и очувања мира и безбедности свих грађана Републике Србије, то нам даје снагу да истрајемо и останемо доследни у нашим захтевима и ниједног тренутка не можемо одступити од њих.

Ангажовање у КЗБ и другим местима извршења послова повишеног ризика и начин третирања обављања ових послова (као извршење задатка или службено путовање и исплата дневница од 150 динара у вези ових ангажовања).

Председавајући Председништва Велимир Лукић је навео да је став НСП да ће се ИНСИСТИРАТИ да полицијски службеници добију дневницу од 2.500 у КЗБ и зонама повећаног безбедносног ризика.

Господин Веселиновић из МУП-а је одговорио да постојећи чл. 14 и даље предвиђа обавезу где се предвиђају неке специфичности полицијских послова и да у складу са тим је неопходно донети Правилник који ће предвидети и ставити у исти положај (један норматив) оправдање одређених послова, велика ангажованост која захтева обиман посао, за све од КПЗ, ИЈП, запослених у ОКП, спроводничке делатности и осталих запослених.

На питање, када ће тај Правилник бити донет господин Жељко Веселиновић је рекао да НЕ МОЖЕ СА СИГУРНОШЋУ ДА КАЖЕ с обзиром да није упутно „да се ломи преко ноћи“ израда овако свеобухватног правилника, а ако је циљ синдиката да се дневнице само повећају са износа од 1.500 динара на 2.500 динара да се синдикат обратио на погрешну адресу и да је то надлежност Владе Републике Србије.

Представници синдиката су навели да нама није циљ да се некоме смање дневнице већ да се нормативи ускладе за све безбедносне службе.

На питање да ли се може променити нереални став у вези рачунања радног времена који полицијски службеници проводе у путу од седишта ПУ или организационе јединице до места извршења посебног задатка, господин Веселиновић и господин Драго Бјелица из МУП-а су се позвали на Инструкцију Управе за људске ресурсе из 2012. године, али је Председавајући Председништва Велимир Лукић инсистирао на доследном тумачењу времена извршења посебног задатка где се у складу са Инструкцијом Министарства НЕ РАЧУНА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА у радно време. Такође, је рекао да више наш синдикат неће толерисати различито поступање и да ће се по потреби правда потражити на суду где ће се доследно решити да ли је синдикат у праву или не. И даље инсистирамо да се време проведено у путу на извршење службеног задатка и повратак са извршења службеног задатка рачуна у радно време, јер доласком на радно место, односно у организациону јединицу полицијски службеник је примио службу и упућује се на извршење службеног задатка које, за разлику од свакодневних задатака ван места рада.

Господин Миличковић је прекинуо жучну расправу и рекао: немамо одговор на ово Ваше питање; господин Цветковић је добио налог да спреми написмено одговор на ово питање најкасније до 10-ог за следећи састанак, а по могућству и пре, о чему обавестити синдикат.

На питање у вези иницијативе за доношњем Уредбе о чувању архива и материјала, господин Миличковић и Управа полиције су навели да је од стране МУП-а препознат овај проблем, и дат је налог стручним службама да почну на хитном решавању ове проблематике. Господин Тодоровић је затражио да му Синдикат пошаље решење, али је господин Миличковић навео да је то посао МУП-а и докле више очекују да им синдикат ради посао и решава проблеме који су у делокругу и опису њихових послова. Дао је рок од месец дана за решавање овог питања.

Проблематика у вези сарадње Министарства унутрашњих послова и Министарства правде и наплата услуга које полиција обавља по налогу судова (уручење позива, пресуда, других писмена) где МУП има само трошкове и непотребна ангажовања људства. Представник Управе полиције је навео да је препознат овај проблем и да га је неопходно системски решити кроз Законе. Тако је у Закону о извршењу кривичних санкција већ учињен помак где се издејствовало да полицијска помоћ која се пружа по Закону о полицији, тако и плаћа и пружа помоћ у складу са Законом о полицији.

Господин Миличковић је дао предлог радне групе: Да се Министру напише допис да обави разговор са господином Селаковићем и да се овај проблем реши на нивоу два Министарства. Такође неопходно је написати допис Министру да се са Министарством правде реши проблем возила која стоје по организационим јединицама, а која су одузета у Кривичном поступку.

У вези питања које се односи на осигурање запослених господин Веселиновић је навео да је спроведен тендерски поступак, да је ДДОР изабран на тендеру као најповољнији понуђач, и да изабрани пакет не може да се прошири с обзиром да од  пет понуђених пакета је изабран онај који је у складу са новчаним средствима којима располаже МУП, а и на основу потреба. Договорено је да ће се Независном синдикату полиције доставити Уговор и полиса осигурања за све запослене у Министарству.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

2015