Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (април 2015.)

Дана 14.04.2015.г са почетком у 08.30 часова у Палати Србија одржан је редовни месечни састанак представника Кабинета Министра и Дирекције полиције, које је предводио државни секретар Мирослав Миличковић и представника Независног синдиката полиције (Милан Марковић члан Председништва, Александар Симић заменик председника ИО, Велимир Барбулов председник ИО и Срећко П. Митрић правни заступник НСП).

novlogo11 На данашњем састанку разматрано је следећих 5 тачака:

1. Прва тема је била тренутна и актуелна расправа око анекса ПКУ за полицијске службенике. Наиме, НСП је достављен предлог Анекса од стране Министарства који је урађен, без сагласности НСП као потписника, од стране Министарства и синдиката који није потписник важећег ПКУ. Како предлог Анекса садржи најмање 25 чланова и самим тим има више него пола важећег ПКУ, који има 48 чланова,  беспредметно је уопште и улазити у расправу. Чињеница је да је у међувремену потписан ПКУ за државне органе, који повољније уређује неке области, али не због лоших преговора током израде ПКУ за полицијске службенике, већ због промене услова преговарања од стране Владе Р. Србије и схватања права државних службеника (а самим тим и полицијских сл.). Још од момента склапања ПКУ за државне службенике НСП је обавестио Министарство о уоченој разлици и предложио допуну ПКУ за полицијске службенике у члану 47. где би био додат став 2, који би битно појаснио став 1. (који фаворизује Закон о полицији), и који гласи:

„Одредбе ПКУ за државне органе, као и других прописа или општих аката којима су поједина питања повољније уређена примењиваће се непосредно.“

Договорено је да се у наредним данима састане радна група и да на врло једноставан начин реши проблем.

2. Друга тема је била колективно осигурање запослених и кашњење са надокнадом штете услед не уплаћивања рата осигурања од стране Министарства.

Одговорено нам је да је проблем решен на управо окончаном Тендеру, на којем је изабран ДДОР Нови Сад, са којим је потписана Колективна полиса осигурања у складу са обавезом послодавца за опште осигурање запослених.

3. Трећа тема је била разматрање могућности додатног осигурања за лаке телесне повреде, болести и хирушке интервенције. Одговорено нам је у складу да са претходним питањем и послодавца нема обавезу додатног осигурања запослених, и да то сви могу лично да ураде. Како општим осигурањем нису обухваћене лаке телесне повреде настале приликом примене полицијских овлашћења заузет је став да Министарство са осигуравајућом кућом размотри проширење полисе која би обухватила овакве догађаје. Такође је захтевано да се колективна полиса запослених објави и учини доступном јавности.

4. Четврта тема је била питање неуједначена примена обрачуна надокнаде трошкова за долазак и одлазак са рада у случајевима када запослени не ради цео месец услед привремене спречености због болести, или плаћеног одсуства. Како није прецизно одређено поступање у тим случајевима и није јединствено за цело Министраство, договорено је да се пропише посебно упутство о начину уједначеног обрачуна трошкова у случајевима када запослени ради пун фонд радних дана.

5. Пета тема је била решавање проблема СГП за ОБДГ Босут у вези набавке патролног чамца за обезбеђење воденог дела државне границе у њиховој надлежноси, јер им патролни чамац узет за време прошлогодишњих поплава није враћен. Одговорено је да се претходни чамац који није враћен и даље користи у граничној полиције и да је у међувремену, ради рационализације извршена набавка мањих чамаца, без кабине, али да није извршена набавка наменских ауто приколица како би се исте допремале до воденог дела границе. У току је припрема јавне набавке којом ће бити превазиђен проблем, али се и разматра могућност да се постојеће приколице, преправком приведу намени.

У Београд, 14.04.2015.године

Председник  ИО НСП Велимир Барбулов

1933