Назад на врх

Независни синдикат полиције

ПРЕДСЕДНИШТВО

ОРГАН-ИМЕФУНКЦИЈАТЕЛЕ.Л.ПОШТАКЦ
ПредседништвоАЛЕКСАНДАР ГОСПИЋПредседавајући председништва 
 САША ДИМИТРИЈЕВИЋ
члан председништва и лице овлашћено за заступање и представљањеЛЕСКОВАЦ
 ГОРАН ЛАЗИЋчлан председништваМУП
 ЈУГОСЛАВ РОГЛИЋчлан председништваПРОКЉУПЉЕ
 АЛЕКСАНДАР ГОСПИЋчлан председништваСУБОТИЦА
 НЕНАД ЦВЕТКОВИЋчлан председништваПИРОТ
 ДЕЈАН ПАВЛОВИЋчлан председништваКРАГУЈЕВАЦ