Ukupan br.članova: 29.443 aktivan br.članova: 16.163

Rukovodstvo Skupštine

Predsedništvo

Izvršni odbor

Nadzorni odbor

Generalni sekretar

Statutarna komisija

Odbor za pravna pitanja

Odbor za specijalističke jedinice

Odbor za saradnju sa graničnom policijom

Odbor Sektora za vanredne situacije

Odbor policije opšte nadležnosti

Odbor saobraćajne policije

Odbor kriminalističke policije

Humanitarni fond

Odbor za medije i marketing

Koordinacioni centri

Odbor državnih službenika i nameštenika

Gde biste želeli da se održe sledeće sportske igre?
Rezultati ankete :

Vrnjačka banja - 19
Tara - 85
Drugo - 27

Ako bude naredne prijave za kupovinu jeftinih stanova, da li treba promeniti kriterijume za rang listu?
Rezultati ankete :

Ne. Sistem tzv brzi prsti je najpošteniji - 96
Da. Moraju da se uzmu u obzir brojni faktori kao što su staž, porodica... - 464
Ne znam - 64

Kakav je Vaš stambeni status?
Rezultati ankete :

Živim u svom stanu/kući - 117
Živim kod roditelja,rođaka... - 143
Živim kao podstanar - 158