Ukupan br.članova: 29.443 aktivan br.članova: 16.163

Rukovodstvo Skupštine

Predsedništvo

Izvršni odbor

Nadzorni odbor

Generalni sekretar

Statutarna komisija

Odbor za pravna pitanja

Odbor za specijalističke jedinice

Odbor za saradnju sa graničnom policijom

Odbor Sektora za vanredne situacije

Odbor policije opšte nadležnosti

Odbor saobraćajne policije

Odbor kriminalističke policije

Humanitarni fond

Odbor za medije i marketing

Koordinacioni centri

Odbor državnih službenika i nameštenika

Gde ćete na letovanje ove godine?

Preporuka