Организација

Руководство Скупштине

Председништво

Извршни одбор

Надзорни одбор

Генерални секретар

Статутарна комисија ​

Одбор за правна питања ​

Одбор за специјалистичке јединице

Одбор за сарадњу са граничном полицијом ​

Одбор Сектора за ванредне ситуације ​

Одбор полиције опште надлежности

Одбор саобраћајне полиције ​

Одбор криминалистичке полиције ​

Хуманитарни фонд

Одбор за медије и маркетинг​

Координациони центри ​

Одбор државних службеника и намештеника​

Портпарол