Одбор Сектора за ванредне ситуације

Одбор Сектора за ванредне ситуације

ОРГАН ИМЕ ФУНКЦИЈА ТЕЛ  ЕЛ.ПОШТА  КЦ
Одбор сектора за вандредне ситуације Срђан Алксић председник 064/677-8918 prizren.aleksic38@gmail.com Лесковац