Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Усвојена Уредба о каријерном напредовању полицијских службеника

Београд, 18. фебруар 2017. године – Министарство унутрашњих послова саопштило је да је Влада Србије усвојила протекле недеље Уредбу о каријерном напредовању полицијских службеника, која на потпуно нов начин, кроз јасно дефинисан транспарентан поступак прописује услове каријерног развоја и напредовања полицијских службеника, што ће допринети професионализацији припадника МУП-а и јачању интегритета полиције. Усвојеном уредбом, Министарство унутрашњих послова, по први пут посебним подзаконским актом, у складу са савременим тенденцијама управљања људским ресурсима, посвећује пажњу каријерном развоју, а суштинска промена, прописана овом уредбом, у односу на претходни модел напредовања, је у јасно и транспарентно дефинисаним процедурама, једнаким за све запослене. Главна новина коју уводи овај акт је да ефективни радни стаж није једини услов за напредовање у непосредно виши чин или звање, већ је неопходно да кандидат испуни и друге услове везане за одговарајући степен образовања, успешно завршене обуке за чин или звање односно положен испит за ниво руковођења, године проведене у претходном чину или звању, просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од "истиче се - 4". Такође, у односу на ранији пропис, не постоји превремено и ванредно унапређење, а једна од најбитнијих новина је да се време проведено у чину или звању са нижим степеном образовања не рачуна за напредовање, приликом премештаја на радно место са вишим степеном образовања. Усвојени модел напредовања, у случају промене радног места подразумева спровођење интерног конкурса у складу са актом донетим у овој области. Конкурсна комисија, на основу оцена кандидата остварених у свим фазама изборног поступка, даје предлог најбоље рангираних кандидата. Руководилац, који је предложио попуну радног места, опредељује се за једног од њих. Овим моделом се пооштравају услови напредовања и истовремено се указује на потребу и значај стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника, потребу остваривања максималних резултата рада, објективно оцењивање истих, као и неопходну транспарентност у процедурама оцењивања, конкурса и каријерног развоја и напредовања. Уредба о каријерном развоју полицијских службеника ће се примењивати од 1. септембра 2017. године, због припрема које ће Министарство унутрашњих послова предузимати у циљу усклађивања уредбе и новог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Министарство унутрашњих послова ће постепено уводити нови каријерни модел који ће омогућити да се полицијски службеници најпре оспособљавају за одређене послове, развијају и напредују у складу са оствареним резултатима рада, компетенцијама и личним циљевима, а све ради ефикасног и ефективног функционисања Министарства, наводи се у саопштењу. Извор: Влада Републике Србије
1672