Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Стразбур враћа отпуштене у МУП

Београд - Полицајци који су отпуштени због тога што је против њих поднета кривична пријава, а нису враћени на посао иако је суд установио да су невини, ових дана могли су да прочитају по њих повољне вести. e664f4b7ed7e1ca475762d49b0d27250 Пресуда Милојевић и други против Србије, коју је почетком ове године донео Европски суд за људска права у Стразбуру је објављена у Службеном гласнику, чиме је постала саставни део нашег правног система. На тај начин, полицајци који су изгубили посао могу поново да покрену парничне поступке и управне спорове, с тим што ће судови сада бити обавезни да поштују правне принципе које су судије Европског суда за људска права дефинисали приликом одлучивања у овом предмету.

Европски суд за људска права је 12. јануара ове године објавио пресуду у предмету Милојевић и други против Србије у којем је донео одлуку у корист подносиоца тужбе. Суд је закључио да је Ивану Милојевићу, првом подносиоцу представке, и Миодрагу Радосављевићу, другом подносиоцу представке, повређено право на правично суђење и право на поштовање приватног и породичног живота. Суд је одлучио да је трећем подносиоцу представке Петру Величковићу, само повређено право на правично суђење. Како на ову одлуку није било жалбе она је 12. маја постала правоснажна.

Овај случај су покренула тројица полицајаца која су отпуштена из МУП-а након што је против њих покренут кривични поступак. И иако су сва тројица правоснажним судским одлукама ослобођени кривице, они нису враћени на посао.

Подносиоци су Иван Милојевић и Миодраг Радосављевић из Ћуприје и Петар Величковић из Ниша. Прва двојица су оптужена за злоупотребу службеног положаја извршену 2004. године, а трећи за недозвољено држање оружја и муниције у 1999. години.

Они су отпуштени на основу тада важећег Закона о унутрашњим пословима којим је прописано да ће полицијском службенику престати радни однос у случају правоснажне осуде изречене у кривичном поступку за одређена кривична дела.

Подносиоци представке Европском суду су пре тога покушали да своја права заштите пред домаћим судовима. Ти напори су окончани 2007. године, када је Врховни суд одлучио да им је радни однос престао на законит начин, сматрајући да су ослобађајућа пресуда и одлука у дисциплинском поступку ирелевантне.

Подсетимо, Данас је већ писао о случају полицајаца који су на незаконит начин отпуштени. Њихов број је тешко утврдити али се процењује да их је у овом тренутку око 200. После бројних протеста испред Владе Србије и Министарства унутрашњих послова, министар Небојша Стефановић је оформио радну групу која ће се бавити случајем отпуштених полицајаца. Ипак, иако је од тада прошло више од годину дана, још увек није познато колико полицајаца је враћено у радни однос.

Извор: Данас

1685