Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Решења о престанку радног односа петорици припадника Жандармерије донета у складу са важећим прописима Републике Србије

Министарство унутрашњих послова саопштава, због бројних неистина у вези са уручењем решења о престанку радног односа петорици припадника Жандармерије, да су иста донета у складу са важећим правним прописима Републике Србије. Законом о полицији предвиђено је да запосленима у МУП-у по сили закона престаје радни однос и у складу са другим правним прописима Републике Србије, односно у наведеном случају у складу са Законом о државним службеницима. Законом о државним службеницима прописано је да запосленима престаје радни однос по сили закона, ако буде осуђен на казну затвора од најмање шест месеци или му је изречена условна осуда на казну затвора од најмање шест месеци без обзира на период проверавања за учињено кривично дело које га чини недостојним за обављање послова државног службеника и то даном правноснажности пресуде. Која су кривична дела недостојна послова државног службеника утврдио је Високи службенички савет и то доношењем Правилника о утврђивању кривичних дела за чију осуду државни службеник постаје недостојан за обављање послова, односно вршење дужности. Управо су у складу са овим Правилником донета решења о престанку радног односа петорице припадника Жандармерије, а овај пропис се примењивао и на друге припаднике Министарства унутрашњих послова који су правоснажно осуђени за кривична дела која су дефинисана наведеним Правилником. Такође, Законом о државној управи прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга минстарства. Управо је у складу са наведеним Законом решење о престанку радног односа потписао министар унутрашњих послова, који доноси решења у управним стварима, па самим тим и решење  о престанку радног односа запослeних. Ово решење је заправо декларативног карактера, односно њиме се само констатује разлог и дан престанка радног односа по сили закона, а у складу са правоснажном судском одлуком. Након што се донесе правоснажна пресуда, иста се прослеђује Министарству унутрашњих послова, која је у случају петорице припадника Жандармерије, од стране Вишег суда у Београду, достављена почетком фебруара. Датум доношења решења о престанку радног односа и датум престанка радног односа, тачније правоснажности пресуде, не могу се поклопити имајући у виду неопходно време које је потребно да се пресуда достави поступајућем органу. Извор Министарство унутрашњих послова

1730