Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ПОТВРДЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД - ПРОБЛЕМАТИЧНЕ СА СТАНОВИШТА ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као оправдана обраћања грађана незадовољних садржајем Потврде о наступању привремене спречености за рад које издају лекари, а достављају се послодавцима. Основано је незадовољство грађана садржином те потврде будући да супротно Закону о заштити података о личности предвиђа сувишну и несразмерну обраду неких података о личности, укључујући и нарочито осетљиве податке.

Садржина потврде утврђена је "Правилником о начину издавања и садржају потврде о наступању привремене спречености за рад". Већ то је само по себи супротно Уставу, будући да Правилник предвиђа обраду више података о личности , а Устав утврђује да се обрада података о личности уређује искључиво законом, не подзаконским актом.

Додатни посебан проблем је то, што је поред осталих података предвиђено, да потврда садржи и податак о дијагнози болести, њену шифру (по закону иначе нарочито осетљив податак). А тај податак је послодавцу непотребан, јер је њему потребно и довољно да зна да је запослени спречен за рад и колико ће дуго бити одсутан. Уз то, будући да је шифарник болести доступан на интернету неограниченом броју лица, подразумева озбиљан и непотребан ризик продора у приватност запосленог.

Звучи готово бизарно да се потврде о којима је реч издају у складу са Правилником који је министар за рад донео почетком 2002. године, на основу Закона о раду који је престао да важи пре више од 10 година. Важећи Закон о раду предвиђа постојање другог Правилника за чије доношење су заједнички надлежни министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и министар за здравље, али тај Правилник никада није донет.

Повереник оцењује да је и ово само једна у дугом низу потврда потпуно неадекватног односа државе према обавезама које по Уставу има у односу на заштиту личних података грађана.

С тим у вези Повереник подсећа да је још 2013. године у писму Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања указивао на овај и читав низ других проблема које је нужно решити што пре, али да то, ни после скоро три године, није наишло на очекивано разумевање и реакцију.

Извор: Повереник

1690