Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Посланици усвоjили Закон о полициjи, следи реорганизациjа MУП

Скупштина Србиjе усвоjила jе данас Закон о полициjи, коjи предвиђа реогранизациjу MУП-а, кариjерно напредовање у том сектору, jедну специjалну jединицу и jачање сектора унутрашње контроле, док припадницима полициjе омогућава да се служе и електрошоковима и распршивачима са надражаjним средствима. skupstina-B-nenad-petrovic-1 БEOГРAД - Скупштина Србиjе усвоjила jе данас Закон о полициjи, коjи предвиђа реогранизациjу MУП-а, кариjерно напредовање у том сектору, jедну специjалну jединицу и jачање сектора унутрашње контроле, док припадницима полициjе омогућава да се служе и електрошоковима и распршивачима са надражаjним средствима.

Закон ставља акценат на кариjерно напредовање, тако да ће стручна обука, образовање и усавршавање, као и оцењивање службеника бити основни параметар приликом одлучивања о одабиру кадрова и персоналним решењима за одређена радна места.

Oнемогућено jе напредовање искључиво по одлуци непосредно вишег руководиоца и испуњавањем законских услова у погледу година стажа, већ напредовање подразумева и напредак у знању и вештинама, почива на принципима професионалног планирања, одабира, селекциjе и едукациjе и на континуираном учењу.

У праксу полициjе уводе се нова средства принуде, међу коjима су и електрошокови, како би, наводи се у образложењу, полициjски службеници могли постићи исти циљ без употребе ватреног оружjа и наношења тешких телесних повреда.

Сектор унутрашње контроле добиће значаjно већа овлашћења и предвиђа се обављање "тестова интегритета" и депоновање имовинских карти руководилаца у Mинистарству, са могућношћу провере и осталих запослених, чиме се значаjно подиже ниво контроле и степен увида у податке о имовинском стању запосленог у сврху борбе против корупциjе.

Предвиђено jе раздваjање послова на унутрашње и полициjске, при чему jе Дирекциjа полициjе надлежна за обављање полициjских и других послова, док остале послове из делокруга министарства обављаjу сектори.

Предвиђена jе и подела службеника на полициjске и државне службенике, а препознавање ових категориjа по организационим jединицама биће знатно олакшано, будући да полициjске послове обављаjу полициjски службеници, а унутрашње послове полициjски и државни службеници.

Дирекциjом полициjе руководи директор полициjе, кога поставља Влада Србиjе на пет година, на предлог министра, а он може бити изабран у наjвише два мандата.

Директора полициjе може разрешити влада, на образложени предлог министра, ако не оствари резултате.

У саставу Дирекциjе полициjе су организационе jединице у седишту - управе, центри, jединице, специjална и посебне jединице полициjе, и ван седишта - Полициjска управа за град Београд, подруцне полициjске управе и полициjске станице.

Специjална jединица полициjе jе Специjална антитерористичка jединица, а посебне jединице полициjе су Жандармериjа, Хеликоптерска jединица и Jединица за обезбеђење одређених личности и обjеката, а у Полициjскоj управи за град Београд Полициjска бригада.

Извор: Танјуг

1677