Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

НОВА КРИВИЧНА ДЕЛА ОД 1. ЈУНА: прогањање, полно узнемирање...

Од 1. јуна у српском законодавству почеће да се примењују нова кривична дела против живота и тела, као и полних слобода предвиђена изменама и допунама Кривичног законика Србије које су усвојене прошле године. То су: прогањање, полно узмемиравање, навођење детета на присуствовање полним радњама и принудно закључење бракова. Такође, почиње примена одредби КЗ-а којом је повећана казна за обљубу над немоћним лицем. Уместо распона казне од две до 10 година, учиниоцима тог дела сада ће суд моћи да изрекне казне од пет до 12 година затвора. Законске одредбе повећавају и минимум казне за кривицно дело "Обљуба над дететом" па је уместо досадашње три године, прописано да се учиниоцу суд може изрећи најмање пет година затвора. За кривично дело "Прогањање", закон каже да ће га извршити онај ко: "у току одређеног временског периода: 1) друго лице неовлашћено прати или предузима друге радње у циљу физичког приближавања том лицу противно његовој вољи; 2) противно вољи другог лица настоји да са њим успостави контакт непосредно, преко трећег лица или путем средстава комуникације; 3) злоупотребљава податке о личности другог лица или њему блиског лица ради нуђења робе или услуга; 4) прети нападом на живот, тело или слободу другог лица или њему блиског лица; 5) предузима друге слицне радње на нацин који може осетно да угрози лицни живот лица према коме се радње предузимају". За ове радње извршења законом је запрећена новчана казна или затвор до три године, а ако је кривичним дело изазвана опасност по живот, здравље или тело другог лица или њему блиског лица, учиниоцу прети затвор од три месеца до пет година. У случају смрти другог лица или њему блиског лица, учиниоцу суд може да се изрекне казну затвора у распону од једне до 10 година. За ново кривично дело "Полно узнемиравање", закон каже да је то "свако вербално, невербално или физичко понашање које има за циљ или представља повреду достојанства лица у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење". Запрећена за то дело је новчана казна или затвор до шест месеци, а ако је жртва малолетно лице учиниоцу дела прети затвор од три месеца до три године. "Навођење детета на присуствовање полним радњама" је ново кривично дело за које је запрећена казна од једне до осам година затвора. Ако је то дело учињено применом силе или претње, учинилац ће се казнити затвором од две до 10 година. За "Принудно закључење брака", запрећена је казна од три месеца до три године. А ако учинилац ради принудног брака жртву одведе у иностранство или је на то наведе, казниће се затвором до две године. Када је у питању ново кривично дело "Сакаћење женског полног органа" закон каже: "Ко осакати спољне делове женског полног органа, казниће се затвором од једне до осам година", а ако наступи смрт женског лица, учиниоцу прети затвор од две до 12 година. Такође је измењен члан КЗ-а који регулише одузимање детета од родитеља, усвојиоца или стараоца. За то дело запрећена је новчана казна или затвор до три године, а ако је отета беба, учиниоцу прети затвор од шест месеци до пет година. Ако је ово дело учињено из користољубља или других ниских побуда или је услед дела теже угрожено здравље, васпитање или школовање малолетног лица или је дело уцињено од стране организоване криминалне групе, учинилац ће се казнити затвором од једне до 10 година. Извор: Новости
1719