Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Минули рад у плати само у последњој фирми

Измене Закона о раду донеле су и промене за запослене који мењају фирме јер њима неће бити исплаћивана надокнада минулог рада за укупне године проведене на послу, као до сада, већ само за године проведене код последњег послодавца. тачније у последњој фирми. Мења се, наиме, начин обрачуна минулог рада, па износ од 0,4 одсто по години стажа важи за рад код актуелног послодавца. 5-staz-2 Помоћник министра рада Зоран Лазић је објаснио да то практично значи да ће запослени, који је 29. јула почео радни однос код новог послодавца, у обрачунском листићу имати нула динара, без обзира на то колико му је стажа уписно у радној књижици.

То значи да би умањење плате могло износити од неколко стотина динара па до неколико хиљада. Наравно, зависно до висине плате и година стажа које сте зарадили код претходног газде. Рачуница каже да ће онај ко је радио 20 година у једној фирми, а прешао у нову, остати ускраћен за осам одсто зараде, с обзиром на то да се износ на 0,4 одсто додавао на бруто плату. Ко је код другог газде радио десет година, имаће плату четири одсто мању. Тако на пример, онај ко остане без 20 година стажа за обрачун минулог рада а има сада бруто зараду од око 90.000 динара добиће зараду мању око 6.500 динара бруто.

Закон о раду, додао је Лазић, представља кровни закон па неке делатности за одређене категорије запослених имају посебне законе којима на другачији начин регулишу поједине сегмете из радног односа.

– Новоусвојене измене Закона о раду су примењене одмах, а поготово одредба која се тиче минулог рада – каже Лазић.

Посебним законом били су, на пример, обухваћени државни службеници, а Влада је прекјуче усвојила измену тог закона којим се исплата минулог рада дефинише на начин како је то предвиђено Законом о раду.

Лазић је указао на то да, када и закон о државним службеницима буде усвојен у парламенту, ниједан запослени неће бити изузет па ће запослени у државној управи и локалној самоуправи надокнаду за минули рад примати на начин како то предвиђа Закон о раду.

– Није истина да ће било који запослени у Србији бити изузет од примене одредбе која опредељује минули рад само код последњег послодавца. Биће изједначени када се посебни закони усагласе са Законом о раду и кад их Скупштина Србије коначно и усвоји – прецизан је Лазић.

Категорија која је опредељивала право запосленог на то да за све време проведено у радном односу има увећање зараде за 0,4 одсто за сваку годину рада, сада је преиначена у минули рад само код послодавца код којег запослени тренутно ради.

– Минули рад је категорија која није ни радно искуство, ни лојалност послодавцу, што практично минули рад треба да буде јер је то случај свуда у свету – каже Лазић, и додаје да би радно искуство требало да вреднује послодавац приликом договора о висини зараде запосленог.

Нови закон о раду онемогућио је евентуане злоупотребе . Код последњег послодавца не значи да ће се некоме ко је радио у приватизованој фирми минили рад и рачунати само за године код последњег власника већ за све године које је провео у том предузећу... Није важно да ли је фирма продата једном или препродавана три или четири пута, и да ли је исто толики пута нмењала власника .Минули рад се рачуна од дана запослења . У Јавном сектору где је послодавац држава , ситуација је такође јасна. Онима који раде у болници па потом пређу у државну управу, у обрачунски листић неће бити урачунат минули рад проведен у болници.

Извор: Дневник

1758