Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Београд - Јавни позив за продају станова у Београду за припаднике снага безбедности

На локацији „Лакат кривина“ у Земуну биће изграђeно укупно 1000 станова за припаднике снага безбедности, распоређених у два стамбена блока са укупно 8 објеката. Структура станова је пројектована на следећи начин: 168 једнособних, 280 једноипособних, 217 двособних, 104 двоипособна, 127 трособних, 73 троипособна и 31 четворособни стан. Објекти ће бити распоређени у два формирана стамбена комплекса, блок 1 и блок 2, са новопројектованим улицама ради лакшег приступа. Начин исплате непокретности Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке. Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин: – Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, – Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно, – Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита. За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д. Пријава Пријављивање се врши искључиво путем сајта,од 01.10.2020. године у 12 часова до 03.10.2020.године у 12 часова. Ивор ссб-србија.рс

1894