Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Ако желите да постанете припадник САЈ, сад је прави тренутак да покушате: Пријавите се до 10. јуна ако испуњавате ове услове

Уколико желите да постанете део Специјалне антитерористичке јединице (САЈ), до 10. јуна имате прилику да покушате, јер је Министарство унутрашњих послова расписало јавни конкурс за пријем у ову јединицу. Министарство тражи 15 нових чланова САЈ, а право да конкуришу имају држављани Србије стари од 18 до 24 године, са пребивалиштем у Београду и завршеном средњом школом. Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу заједно са документацијом, на адресу: Министарство унутрашњих послова, Сектор за лјудске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком – ''За јавни конкурс за радно место „специјалац''. Уз пријаву се прилаже следећа документација: 1. Оригинал уверења о државлјанству (не старије од шест месеци), 2. Доказ да кандидат не поседује двојно државлјанство (уколико је примлјен у државлјанство Републике Србије) 3. Оригинал извода из матичне књиге рођених 4. Доказ да кандидат има пријавлјено пребивалиште на територији Р. Србије – најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс (оригинал) 5. Доказ да кандидат има пријавлјено пребивалиште на територији града Београда у моменту подношења пријаве на конкурс (оригинал) 6. Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци) 7. Оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем образовању 8. Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована 9. Оверена фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије. Трошкове превоза и претходног лекарског прегледа сносе кандидати. Kомисија на основу резултата селекционог тестирања и претходног лекарског прегледа сачињава ранг листу кандидата за похађање Селекционе обуке за САЈ на основу које ће бити донета одлука колико кандидата ће бити позвано на Селекциону обуку са САЈ која траје три месеца. Извор: Телеграф
1709