Укупан бр.чланова: 29.443 aктиван бр.чланова: 16.163

Колективни уговори

ПКУ за државне органе На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), а у вези са чланом 242....
ПКУ за полицијске службенике Посебан колективни уговор за полицијске службенике који је потписан од стране министра полиције и Независног синдиката полиције можете погледати у прилогу на сајту.  

Где ћете на летовање ове године?

Препорука