Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење КЦ Шабац

Саопштење:  за чланове НСП Дана  11.03.2019. године Сектор за људске ресурсе-Одељење за плате и бенефиције је својим актом 08/7 број 021-24/19 дао тумачење које се односи на укупан фонд месечних радних сати, пре свега у месецима у којима су државни и верски празници прописани Законом о државним и другим празницима у Републици Србији. Након тога председник КЦ НСП Шабац је на подручју деловања КЦ Шабац упознао најуже руководиоце са преметним тумачењем уз добијена уверавања да ће права из радно правног статуса полицијских службеника који уређују област радног времена бити строго поштована. Након протека одређеног времена према сазнањима која су долазила са терена стекао се утисак да поједини руководиоци организационих јединица и поред напред наведеног тумачења и даље обрачунавају радне сате супротно инстукцијама добијеним од Сектора за људске ресурсе у акту под горе назначеним бројем. Даље кораке руководство НСП КЦ Шабац је предузело на прикупљању сазнања које тачно организационе јединице не поштују налоге из акта који је обавезујући за све. Током претходног периода смо у више наврата покушавали указати Начелнику управе граничне полиције на наша сазнања која се тичу евентуалног погрешног начина обрачунавања радних сати на месечном нивоу у организационим јединицама из састава УГП, а такође смо и преко одбора НСП за сарадњу са граничном полицијом покушавали ступити у контакт и иницирати састанак са УГП у циљу решавања евентуалног проблема међутим нисмо наишли на разумевање од истих. С обзиром да је наредни корак покретање евентуалних тужби против послодавца у циљу заштите права радника делегација НСП КЦ Шабац на челу са Председником КЦ је за дан 08.09.2020. године заказала састанак са Начелницом Одељења за радно правне послове у МУП-а Републике Србије Оливером Илић у циљу изналажења решења на обострану корист и по запослене и послодавца, уколико се потврде сазања на терену о постојању вишка сати запослених након датума ступања на снагу акта Сектора за људске ресурсе  08/7 број 021-24/19 од 11.03.2019. године, с обзиром да је протекао дужи временски период.

Председник НСП КЦ Шабац Члан председништва НСП ( Веселин Николић)

                                                                                                
1735