Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

КЦ Крушевац – Састанак НСП-а и начелника ПУ Крушевац

Почетком априла на састанку КЦ Крушевац договорено је да се Централа НСП више ангажује на раду и развоју овог координационог центра и да се наредни састанак одржи са начелником ПУ Крушевац. Јуче, након само три недеље,  то је и учињено. Састанку у канцеларији начелника ПУ Крушевац присуствовали су: Начелник ПУ Крушевац , главни полицијски саветник Миљан Петровић, председавајући Председништва НСП Велимир Лукић, заменик председника ИО НСП Александар Симић, руководство КЦ Крушевац, председник ГоранМарковић и потпредседници Владимир Цветковић и Срђан Ђорђевић. Председник СГ СПИ Крушевац, Владица Здравковић, шеф одсека за логистику за ПУ Крушевац Саша Ђуровић. Дневни ред: Актуелна проблематика на подручју ПУ Крушевац у погледу економских и професионалних права запосленик у ПУ Крушевац. Састанак је отворио начелник ПУ Крушевац Миљан Петровић који је руководству синдиката захвалио на одржавању састанка и могућности превазилажења актуелних проблема. Истакао је том приликом да се у погледу функционисања сусреће са истом проблематиком као и остале подручне полицијске управе. Миљан Петровић је нагласио да је унапређена динамика опремања припадника полиције у погледу појединачне припадајуће опреме (редовна униформа, униформа за припаднике ИЈП и др.) као и службеним возилима. На „локалу,, начелник Миљан Петровић да од капиталних захвата и пројеката МУП-а Р Србије истакао је да је у току изградња зграде ПС Александровац, идејно решења „шалтер сале,, одељења за управне послове ПУ Крушевац као и адаптација постојећег 5. спрата зграде ПУ Крушевац у погледу његове функционалности. Ови пројекти имају на значају јер је зграда ПУ Крушевац „укњижена, и легализована што је битан моменат да даље пројекте. Такође је истакао да не постоји ресторан као и бифе који је у ранијем периоду радио. Нагласио је да је у предходном периоду ПУ Крушевац једним делом опремљена ИТ опремом (штампачима-мрежним и адекватним радним станицама) и да постоје функционални проблеми при коришћењу истих. За очекивати је да у наредном периоду да се ти функционални проблеми превазиђу. Истакао је да очекује нову набавку ИТ опреме (свичеви у циљу упрежаванја штампача) као и пратеће опреме (тонери). Нагласио је даје зграда изграђена 60-их година прошлог века и да је постоји проблем у погледу канализационе инсталације као и мокрих чворова. За несметани рад и општу хигијену потребно је набавити адекватни број водокотлића и славина и пратеће опреме. У погледу економских права припадника полиције нагласио је да постоји циркуларна депеша у погледу ангажовања људства из приправности и да постоји лимит у погледу укупног корпуса часова. Због специфичности посла као и начину функционисања различитих линија рада и организационих целина , свако додатно ангажовање људства додатно образлажује у писаном облику. Након тога за реч се јавио председавајућем Председништва НСП Велимиру Лукићу који се захвалио и истакао је да припадници полиције деле судбину целог друштва и имају разумевање за целокупну економску ситуацију. Нагласио је да је према његовим сазнањима планирана изградња ПС Александовац током ове године. Од капиталних инвестиција потребно је да ПУ Крушевац прибави потребну пратећу документацију и да иницира у МУП-у Р Србије да се одређена материjално-финансиjска средства из фонда за капиталне инвестиције определе за ПУ Крушевац ценећи оправданости и сврсисходност истих. Што се тиче могућности да ПУ Крушевац има бифе, цениће се околност економске исплативости. Око приправности став је да служба мора да несметано функционише ценећи оправданост ангажовања људства из приправности. За додатна ангажовања потребано је посебно образложење ценећи специфичности сваке линије рада или организационе целине. Због специфичности зграде што се тиче хигијене потребно је да се логистика за ПУ Крушевац адекватно процени потребна средства и требавањем захтева од адекватне организационе целине у МУП- Р Србије прибављење истих. Ваља и напоменути и да су током састанка обављени разговори у вези поменутих тема са помоћником министра и начелником МАТФИН-а Жељком Веселиновићем у вези проблема мокрог чвора, бифеа и канцеларијског материјала а што се тиче информатичке опреме разговарано је са такође  помоћником министра и начелником Сектора за аналитику, телекомуникације и информационе технологије Слободаном Недељковићем који је обећао помоћ у овом сегменту. Председавајући Пресдседништва НСП Велимир Лукић је говор закључио да ће у наредном периоду НСП организационо и логистички помоћи ПУ Крушевац у циљу превазилажења актуелних проблема у функционисању ПУ Крушевац. Такође је председавајући председништва НСП дао смернице руководству НСП КЦ Крушевац, у погледу ангажовања у циљу решавања професионалних (услови рада) и економских права припадника полиције ПУ Крушевац. У вези наведног састанка дошло је до закључка да ће у нередном периоду у сарадњи ПУ Крушевац и Независног Синдиката Полиције, радити на побољшању услова рада свих запослених у ПУ Крушевац и проналажењу адекватних решења,где се и у току састанка одмах приступило решавању неких проблема и који су успешно реализовани. КЦ Крушевац је за кратко време уз помоћ и сарадњу Централе синдиката значајно повећао заинтересованост запослених за НСП и самим тим проширио своје чланство.

руководство КЦ Крушевац

1753