Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

КЦ Крагујевац – Састанци са начелником ПУ Крагујевац и начелником ОКП

Дана 09.02 и 10.02.2021.године у просторијама Полицијске управе у Крагујевцу одржани су састанци представника Независног синдиката полиције и руководства Полицијске управе у Крагујевцу. Домаћини ових састанка били су новопостављени начелник ПУ Крагујевац господин Дејан Јоксимовић и новопостављени ВД начелник Одељења криминалистичке полиције Зоран Станишић, док су представници Независног синдиката били председник Координационог центра Крагујевац Дејан Павловић и председник Синдикалне групе Одељење криминалистичке полиције Крагујевац Никола Радисављевић. Разговарано је о битним питањима која се  тичу радно-правног положаја полицијских службеника у оквиру Полицијске управе у Крагујевцу, са посебним акцентом на: -проблем из ранијег периода који се односи на често и неосновано подношење дисциплинских пријава, као и притисака на дисциплинске старешине од стране руководства ПУ Крагујевац и секретара другостепеног дисциплинског већа да полицијске службенике оглашавају кривим у првостепеним дисциплинским поступцима, као и повећан број удаљења са рада по факултативном основу до окончања дисциплинског поступка, – проблем са тужбама које се односе на замену руководиоца на свим нивоима руковођења, где је указано да један од главних разлога таквог стања а то је да Полицијска управа Крагујевац у ранијем периоду није имала постављен већи број шефова Одсека и начелника Одељења, и начелника ПС Аранђеловац, нити су за наведена радна места расписивани интерни конкурси иако је за тим било стварних и реалних потреба, – проблем око приправности у раду и плаћања прековременог рада у складу са Посебним колективним уговором за полицијске службенике, – проблем око смештајних капацитета-канцеларија, лошег општег изгледа и опремљености канцеларија по свим линијама рада, -проблем око обрачуна зараде и рачунања радног времена у дане државног празника, -проблем одстутности са рада великог броја полицијских службеника усред здравствених проблема изазваних Ковидом 19, и преоптерећеност полицијских службеника који су морали да понесу терет посла због одсутности колега, -проблеми са распоредом рада и непоштовање члана 7. Посебног колективног уговора за полицијске службенике посебно УОСЛ, као и права на дневни и недељни одмор. Изнета је молба представника НСП усмерена на  добијања канцеларије коју ће користити представници Независног синдиката полиције-Координациони центар Крагујевац, која је реално потребна због све већег броја запослених који приступају Независном синдикату полиције, a у складу са чланом 53. Посебног колективног уговора за полицијске службенике Захваљујемо се начелнику ПУ Крагујевац господин Дејану Јоксимовићу и новопостављеном ВД начелник Одељења криминалистичке полиције Зорану Станишићу на показаној заинтересованости да већину презентованих проблема реши у што краћем периоду што није био случај са претходним руководством, као и постигнутом договору да се сви проблеми  око радно-правног статуса полицијских службеника решавају у што крећем року на дневном нивоу,  као и на брзом постављењу вршилаца дужности начелника Одељења криминалистичке полиције и Одељења полиције и ПС Аранђеловац, чије су постављење са задовољством поздравили запослени у ПУ Крагујевац, јер се ради о колегама-руководиоцима са дугогодишњим радним искуством у полицијским пословима и на руководећим радним местима, озбиљним показаним резултатима рада и пре свега исказаном професионалном кредибилитету, лидерству и стручном и стварном ауторитету.

Руководство КЦ Крагујевац

5