Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

КЦ ДСНМ – На редовној скупштини изгласано НОВО РУКОВОДСТВО И БРОЈНИ ПРЕДЛОЗИ ЗА НАПРЕДАК КООРДИНАЦИОНОГ

Јуче је у централи синдиката одржана редовна скупштина КЦ ДСНМ на којој је поред избора новог руководства покренуто низ предлога који би требало да унапреде развој овог координационог центра. Скупштини су присуствовали: Зоран Миленковић, председник СГ УЗПИС Петар Радојичић, председник СГ СИВ, Томислав Шевић, председник СГ СИВ1 и СИВ2, Биљана Антонић, председник СГ Бежанијска коса, Оливера Максимовић, председник СГ Бежанијска коса, Драган Јанковић, председник СГ, Ивана Рабреновић, председник СГ СЉР, Светлана Миладинов, председник СГ СЉР, Славимир Јовановић, ппредседник СГ СИВ2, Срђан Тасић, потпредседник СГ СИВ, Небојша Дуловић, председник СГ СИВ1 и СИВ2, Јелена Мојсић, секретар СГ СИВ.  Дневни ред скупштине: Избор руководства КЦ ДСНМ, Фомирање касе узајамне помоћи у оквиру КЦ ДСНМ, Покретање синдикалног часописа – информатора у оквиру КЦ ДСНМ, Разно Састанак је отворио Зоран Миленковић, поздравио присутне и изнео предлог дневног рада који је једногласно усвојен. У вези са првом тачком Миленковић је изнео чињенично стање, а то је да су неки чланови који су били на функцијама отишли у пензију, да је истекао мандат досадашњем руководству и да би требало избрати ново. Миленковић је упознао присутне са недавним формирањем нове СГ у Сектору за људске ресурсе и да је за председника изабрана Светлана Миладинов а за потпредседнике Ивана Рабреновић и Жарко Јелача. Присутнима се након тога обратила Светлана Миладинов која је укратко изнела своју радну биографију, изразивши задовољство што ће бити део тима у НСП-у који ће својим радом допринети бољем односу у Сектору за људске ресусе у смислу решавања проблема чланова своје групе, али и унапређењу рада КЦ ДЦНМ. Захвалила се подршци коју су јој несебично дали пре свега Ивана Рабреновић али и целокупно руководство. Зоран Миленковић је у вези са првом тачком рекао да би било добро да у председништво КЦ уђе по један представник из СГ три сектора који су део КЦ, што је и у складу са Правилником,  и дао реч Петру Радојичићу који је предложио да председник буде Зоран Миленковић, што је једногласно усвојено. Миленковић се захвалио на поверењу и предложио два потпредседника, и то Петра Радојичића и Светлану Миладинов. Радојичић се захвалио на указаном поверењу али је додао да је он у великим обавезама у НСП и предложио да потпредседник КЦ буде Срђан Тасић. Оба предложена члана за председника су једногласно усвојена. Друга тачка дневног реда била је успостављање касе узајамне помоћи. Зоран Миленковић је образложио предлог, рекао је да је то велики стимуланс за чланове јер успостављањем касе узајамне помоћи члановима СГ даје се могућност да добију потребну позајмицу коју би враћали преко административне забране и  бесповратна средстава. Предложио је да ако се усвоји предлог треба формирати комисију која би направила правилник, а у правилнику дефинисала услове за аплицирање и давање средстава. Каса би се једним делом „пунила“ донацијама али је договорено и да синдикалне групе у оквиру КЦ месечно издвајају одређен проценат својих прихода. Усвојен је предлог о формирању касе узајамне помоћи. У вези са радом на правилнику и радом у комисији за давање и одлучивање о давању средстава, преложени су Ивана Рабреновић, Славомир Јовановић и Томислав Шевић. Предлог је једногласно усвојен. Наглашено је да би Радна група била независна од стране КЦ, с'тим да би руководство КЦ имало увид у рад групе, и да би о својим одлукама о додели помоћи самостално одлучивала на основу Правилника који би се урадио до 01. јуна 2018. године. У вези са трећом тачком Миленковић је изнео чињеницу да би издавање информатора КЦ ДЦНМ имало вишеструке користи. Образложио је да би у том часопису било простора за рекламирање донатора, за постављање информација о раду КВ ДЦНМ, али и о неким другим стварима које би се нашле интересантне као тема. Петар Радојичић је подржавајући предлог рекао да би могло да се часопис постави и на сајт НСП, како би био доступан свим члановима али и онима који посећују сајт НСП. И овај предлог је усвојен једногласно. У радну групу за уредништво информатора, дефинисање изгледа, броју страна и садржају изабрани су Петар Радојичић и Томислав Шевић. Донеће се правилник о информатору који ће дефинисати компоненте које ће важити за сваки нарадни број. Зоран Миленковић је предложио да се информатор штампа у количини која би била доступна за сваког члана КЦ али и неки број више, а да се финансира из прихода КЦ или да се по могућству штампа у штампарији МУП-а. Рок за израду правилника и изгледа информатра је 01. јуни 2018. Након тог датума сазвао би се састанак КЦ ДЦНМ и презентовало урађено. Под тачком разно била су два питања и то: Радничке спортске игре, Дринска регата. Под првом тачком Зоран Миленковић  је рекао да би било пожељно да се мало боље ради на одређивању и формирању тима за учествовање на играма и дао рок од месец дана да се размисли о предлозима за учествовање. Друга тачка под разно Дринска регата подржана је од стране свих чланова, а пред крај састанка прикључио се и Велимир Барбулов, председник ИО НСП. У разговору са присутним члановима исказао је поверење у досадашњи рад КЦ ДЦНМ али је велику подршку дао у свом обраћању, будућем раду, свим члановима КЦ ДЦНМ. Рекао је да још увек постоји велики број запослених који се нису определили за учествовање у раду синдикалних организација, а да наши чланови, руководиоци, требају својим радом у решавању проблема у СГ дају допринос у привлачењу запослених да препознају своје место у нашем синдикату. Након јучерашњег састанка може се закључити да овом координационом центру, односно његовом руководству, предстоји озбиљан посао али и бољи дани за све његове чланове.    
1729