Закони

Закон о изменама и допунама Закона о полицији

29. марта 2018.

Члан 1. У Закону о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16), члан 3. мења се и гласи: „Члан 3. Полиција, у смислу овог закона, представља организован начин обављања законом уређених послова, коју чине полицијски службеници који, у обављању полицијских и других унутрашњих послова, штите и унапређују безбедност грађана и имовине, поштујући Уставом зајемчена људска и […]

Опширније