Радни односи

Новине у службеничком праву

25. јануара 2014.

Новине од значаја за рад и положај државних службеника садржане су у новим прописима који би требало да унапреде службенички систем у Републици Србији , уједначе радноправни положај свих државних службеника и доследном применом оправдају разлоге због којих се  доносе, а посебно уштеде у јавним расходима. У овом броју говорићемо о Изменама и допунама Закона […]

Опширније