Колективни уговори

ПКУ за државне органе

10. јуна 2019.

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), а у вези са чланом 242. и чланом 245. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – […]

Опширније

Поређење ПКУ за државне органе и ПКУ за полицијске службенике

21. марта 2018.

Много оптужби, напада и увреда су на рачун Независнг синдиката полиције, од стране како репрезентативних тако и нерепрезентативних синдиката, пристигли оних дана када је донета одлука да се приступи продужењу ПКУ и Анексу ПКУ за полицијске службенике, уз образложења да се наноси штета запосленима у Министарству. Онако како смо писмено на душтвеним мрежама образлагали своје […]

Опширније

ПКУ за полицијске службенике 2015 са анексом

14. августа 2015.

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), Влада и репрезентативни синдикат Министарства унутрашњих послова – Независни синдикат полиције, закључују ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ „Службени гласник РС“, бр. 22/2015, 70/2015 I. ОСНОВНЕ […]

Опширније