РАД И ПОСТУПАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ Садашњи рад и поступање саобраћајане полиције  на   спречавању  недозвољених понашања у саобраћају, као и појачане контроле учесника у саобраћају , завређују пажњу и све похвале. У светлу измене предстојећих законских прописа из ове области ,...