Archive

Препоруке и закључци са састанка комисије за праћење ПКУ

Комисија за праћење Посебног колективног уговора за полицијске службенике, образована Решењем Кабинета министра 01 број:
Детаљније →

КЦ Нови Сад (СГ Жабаљ) – Реновирање просторија

У настојању стварања што повољнијих услова рада свих запослених и опремања њиховог радног простора  у
Детаљније →