26.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

КЦ Нови Сад (СГ Жабаљ) – Реновирање просторија

30. јануара 2020.

У настојању стварања што повољнијих услова рада свих запослених и опремања њиховог радног простора  у овиру КЦ Нови Сад, синдикална група Жабаљ узела је учешће у реновирању тоалета у ПС Жабаљ који је био у лошем стању.

Наиме, СГ Жабаљ издвојила је у складу са својим могућностима средства  за куповину дела неопходног материјала.

СГ Жабаљ ће и надаље предузимати радње са циљем побољшања радно-правног статуса и услова рада заполсених у ПС Жабаљ. 

КЦ Нови Сад

Корисни линкови