• 30 јануара, 2020
  • 801

КЦ Нови Сад (СГ Жабаљ) – Реновирање просторија

КЦ Нови Сад (СГ Жабаљ) – Реновирање просторија

У настојању стварања што повољнијих услова рада свих запослених и опремања њиховог радног простора  у овиру КЦ Нови Сад, синдикална група Жабаљ узела је учешће у реновирању тоалета у ПС Жабаљ који је био у лошем стању.

Наиме, СГ Жабаљ издвојила је у складу са својим могућностима средства  за куповину дела неопходног материјала.

СГ Жабаљ ће и надаље предузимати радње са циљем побољшања радно-правног статуса и услова рада заполсених у ПС Жабаљ.

КЦ Нови Сад