• 30 јануара, 2020
  • 2398

Препоруке и закључци са састанка комисије за праћење ПКУ

Препоруке и закључци са састанка комисије за праћење ПКУ

Комисија за праћење Посебног колективног уговора за полицијске службенике, образована Решењем Кабинета министра 01 број: 1 1867/19-3 од 03.12.2019. године је на седници одржаној 18.12.2019. године, у згради „Палата Србија“, са почетком у 10,00 часова, поступајући по захтеву Независног синдиката полиције од 11.10.2019. године, за тумачењем и пременом одредби из чл. 9 и чл. 20. став 1. тачка 14) и 17) Посебног колективног уговора за полицијске службенике, донела је следеће

препоруке и закључке

  1. Члан 20. став 1. тачка 14. Посебног колективног уговора за полицијске службенике- право на плаћено одсуство у случају рекреативног одмора у организацији репрезентативних синдиката,

Комисија даје следећу

препоруку

Приликом остваривања права на плаћено одсуство поводом рекреативног одмора у организацији репрезентативних синидката потребно је запосленима омогућити остваривање наведеног права парцијално, односно у деловима али не више од 5 (пет) дана у току календарске године, уз обавезу руководиоца да води евиденцију коришћења плаћеног одсуства по овом основу, како приликом остваривања овог права не би дошло до прекорачења у броју дана.

  1. Члан 20. став 1. тачка 17. Посебног колективног уговора за полицијске службенике- право на плаћено одсуство у случају обављања личних послова,

Комисија даје следећу

препоруку

Право на плаћено одсуство у случају обављања „личних послова” се може искористити парцијално, односно у деловима али не више од 2 (два) дана у току календарске године, уз обавезу руководиоца да води евиденцију коришћења плаћеног одсуства по овом основу, како приликом омогућавања остваривања овог права не би дошло до прекорачења у броју дана.

  1. члан 9. Посебног колективног уговора за полицијске службенике – обрачунавања часова прековременог рада,

Комисија доноси

закључак

Након сагледавања свих чињеница и детаљне анализе досадашњег поступања у погледу начина обрачунавања и исплате часова прековременог рада, потребно је да стручна служба припреми инструктивни акт, којим би се обавестиле све организационе јединице Министарства унутрашњих послова о начину поступања у наведеној материји а ради једнообразне примене норми Посебног колективног уговора за полицијске службенике. У оквиру тачке разно Комисија доноси

закључак

Да се на интра-нет страници Министарства унутрашњих послова на постојећем линку Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике објаве: Решење о образовању Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике, Пословник о раду Комисије и све одлуке које буду донете у периоду трајања мандата Комисије.

Руководилац Комисије Помоћник директора полиције Генерал полиције Слободан Малешић

Сличне вести

Срећан Аранђеловдан свим припадницима Специјалне антитерористичке јединице

Срећан Аранђеловдан свим припадницима Специјалне антитерористичке јединице

У име Независног синдиката полиције желим да честитам славу Свети архангел Михаило,…
Помен трагично погинулом колеги – Грофовски турнир у малом фудбалу

Помен трагично погинулом колеги – Грофовски турнир у…

Помен трагично погинулом колеги на простору КиМ 1989 године Чизмадија Јаношу. Грофовски…
Руководство НСП СГ Стари Град донирало је полицијској станици Стари Град два мултифункционална уређаја

Руководство НСП СГ Стари Град донирало је полицијској…

Руководство НСП СГ Стари Град донирало је полицијској станици Стари Град два…