Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Уредба о специјалној и посебним јединицама полиције

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 47/2018, 59/2018, 91/2018, 29/2019 и 69/2019.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом прописују се организација и делокруг специјалне и посебних јединица полиције, систематизација, врсте, статус и опис послова радних места њених припадника, посебни услови за пријем и рад, као и посебна опрема, средства и наоружање који се користе у обављању послова из делокруга тих јединица.

Члан 2.

У складу са Законом о полицији, у Дирекцији полиције образују се специјална и посебне јединице полиције. Специјална јединица полиције је Специјална антитерористичка јединица (у даљем тексту: САЈ). Посебне јединице полиције у седишту Дирекције полиције су Жандармерија, Хеликоптерска јединица (у даљем тексту: ХЈ), Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката (у даљем тексту: ЈЗО) и Јединица за заштиту (у даљем тексту: ЈЗЗ), а у Полицијској управи за град Београд Полицијска бригада (у даљем тексту: ПБ) и Интервентна јединица 92 (у даљем тексту: ИЈ 92).

Члан 3.

Ова уредба садржи посебне делове/прилоге који садрже податке који су одређени као тајни подаци у смислу прописа којима се уређује тајност података. На делове/прилоге из става 1. овог члана примењују се опште и посебне мере заштите тајних података, прописане законом којим се уређује тајност података, као и подзаконским прописима донетим на основу закона.

САЈ

Организација и делокруг САЈ

Члан 4.

САЈ је специјална јединица полиције која у циљу заштите живота, личне и имовинске сигурности грађана, самостално или у сарадњи са осталим организационим јединицама Министарства или другим службама безбедности, планира, организује и извршава најсложеније задатке високог ризика у супротстављању тероризму. Поред послова и задатака из става 1. овог члана, по наредби директора полиције, уз претходно прибављену сагласност министра унутрашњих послова (у даљем тексту: министар), САЈ учествује у обављању и других полицијских и унутрашњих послова, које због специфичности, сложености или изразите опасности нису у могућности да самостално изврше друге организационе јединице Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство). САЈ у свом саставу има уже организационе јединице.

Попуна радних места у САЈ

Члан 5.

Радно место „специјалац” попуњава се полицијским службеником у статусу овлашћеног службеног лица, који је са успехом завршио Селекциону обуку за САЈ. Министар може у складу са Законом о полицији расписати јавни конкурс за похађање Селекцион
1747