Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Специјалистичке струковне студије

Форензика

Специјалистичке струковне студије Форензика из форензичке физичке хемије и менаџмента форензике на Факултету за физичку хемију и Факултету безбедности

План организације и извођења наставе на специјалистичким струковним студијама – Студије безбедносног менаџмента и Студије Форензике у школској 2013/2014. години (ПДФ филе, 153КБ)

Специјалистичке струковне студије (студијски програм) Форензика су уређене Статутом Факултета за физичку хемију и Статутом Факултета безбедности као заједничке струковне студије са два модула: 1. модул студија који се остварује на Факултету за физичку хемију и 2. модул који се остварује на Факултету безбедности.

Специјалистичке струковне студије Форензика имају за циљ оспособљавање кадрова за обављање специјалитичких послова и задатака у службама и институцијама безбедности и заштите из области форензичке физичке хемије и менаџмента у области форензике.

По завршетку специјалистичких струковних студија Форензика стиче се звање Специјалиста струковних студија Форензика. Додатак, односно опис дипломе садржи наводе о завршеним модулима и предметима модула, као и звање у складу са изабраним модулом.

Специјалистичке струковне студије Форензика садрже све елементе који су утврђени Законом и Статутом Факултета за физичку хемију и Статутом Факултета безбедности. Трају годину дана (два семестра) у минималном обиму од 60 ЕСПБ. Студије садрже 4 (четири) предмета, 3 (три) обавезна и 1 (један) изборни, као и специјалистички рад.

Специјалистичке струковне студије Форензика су виши ступањ образовања у односу на образовање стечено током основних студија. Оне се настављају на основне студије Факултета за физичку хемију, односно Факултета безбедности, или њима стродних факултета. У случајевима да студент са ових или стродних факултета, који је завршио основне студије, а нема стечена знања потребна за Специјалистичке струковне студија Форензика, на исте се уписује у складу са Статутом Факултета за физичку хемију и Статутом Факултета безбедности.

Финансирање Специјалистичких студија Форензика обезбеђују студенти или организације које су их на исте упутили. Цену Студија предлаже Наставно-научно веће матичног факултета на коме се студије изводе, а утврђује их Савет надлежног факултета. Табела: Специјалистичких струковних студија Форензика, Модул 1.

Упис на Факултету за физичку хемију

Распоред предмета и специјалистичког рада по семестрима

шифра назив предмета семестар статус часови активне наставе предавања/вежбе/ДОН ЕСПБ 1. Правни основи форензике (ФБ) 1 обавезни 2 / 2 / 6 8 2. Увод у форензику (ФФХ) 1 обавезни 2 / 2 / 6 8 3. Форензичка физичкохемијска анализа (ФФХ) 2 обавезни 2 / 2 / 6 8 4. ДНК анализа (ФФХ) 2 изборни 2 / 2 / 6 8 5. Документна техника (ФФХ) 2 изборни 2 / 2 / 6 8 6. Криминалистичка методика (ФБ) 2 изборни 2 / 2 / 6 8 часова обавезне активне наставе по предмету: 60

шифра назив семестар статус часови активности 6. Специјалистички рад (ФФХ) 1,2 обавезни 28 28 Табела: Специјалистичких струковних студија Форензика, Модул 2.

Упис на Факултету безбедности

Распоред предмета и специјалистичког рада по семестрима

шифра назив предмета семестар статус часови активне наставе предавања/вежбе/ДОН ЕСПБ 1. Правни основи форензике (ФБ) 1 обавезни 2 / 2 / 6 8 2. Криминалистичко-форензичка обрада лица места (ФБ) 1 обавезни 2 / 2 / 6 8 3. Основи форензичке физичкохемијске анализе (ФФХ) 2 обавезни 2 / 2 / 6 8 4. ДНК анализа (ФФХ) 2 изборни 2 / 2 / 6 8 5. Документна техника (ФФХ) 2 изборни 2 / 2 / 6 8 6. Криминалистичка методика (ФБ) 2 изборни 2 / 2 / 6 8 часова обавезне активне наставе по предмету: 60

шифра назив семестар статус часови активности 6. Специјалистички рад (ФФХ) 1,2 обавезни 28 28

1679