Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за солидарну помоћ

Дана 28. 01.2020.године Комисија фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 12,00 часова у саставу: - Мајор полиције Адријана Шљивић- начелник Одељења за зараде и бенефиције, Сектор за људске ресурсе и председник комисије за солидарну помоћ, - чланови комисије Веселин Николић из Независног синдиката полиције-члан Председништва, - Пуковник полиције др.Слађана Антонијевић- лекар специјалиста медицине рада ,заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду-Сектор за људске ресурсе, - Младен Калања, шеф одсека за развој каријере, Одељење за развој запослених и организације, - присутни административно-техничка лица, Катарина Брадић, Марија Ристић и Вукашин Вукаиловић. На почетку комисије сви чланови су упознати од стране председника комисије Андријане Шљивић да је за 2019.годину по сонову  захтева за солидарну помоћ (рођење детета) пристигло укупно примљених 1592 захтева, од чега је основаних и урађених 1510, у раду је или чека допуну 27 захтева а 55 захтева је неосновано. По основу захтева за солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника укупно је примљено 1433, од тога урађено 1342, у раду или чека допуну 28 захтева а неоснованих је било 58 захтева. Понавља се поступак за 5 захтева по основу смрти ближег сродника. На данашњем састанку по основу дуже и теже болести разматрано је 62 захтева, од чега је 44 захтева оцењено као основано,16 захтева оцењен као неоснован од стране лекарске комисије а 2 захтева чекају допуну. У 2019.години стигло је 12 захтева за солидарну помоћ на основу елементарних непогода, који ће бити разматрани у будућем периоду. Комисија је имала један захтев породице колеге који је погинуо у саобраћајној несрећи да се приме у Фонд солидарности МУП. Полицијска управа у којој је колега радио изјаснила се да је колега настрадао вршећи службену дужност. Представник Независног синдиката полиције Веселин Николић инсистирао је да се породици одобри да буду корисници фонда, али је председник комисије Андријана Шљивић тражила да се ПУ додатно изјасни на околности како је колега настрадао. Што се тиче стипендија за децу погинулих колега, исти се исплаћују редовно. Укинуто је 17 стипендија деци која су завршила факултете. Комисија је завршила са радом у 14,00 часова.

Члан Председништва НСП  Веселин Николић

                                                                            
1680