Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за солидарну помоћ

Дана 25.04.2018.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 12,00 часова, у саставу: лекар специјалиста медицине рада др Слађана Антонијевић, Владимир Велковски самостални инспектор Одељења за финансијко рачуноводствене послове, Николић Веселин, представник НСП и представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андријевић и Калања Младен записничар и присутна Андријана Шљивић начелник Одељења за зараде и бенефиције. Комисија је почела са радом тачно у 12,00 часова. На почетку састанка Андријана Шљивић је констатовала да на данашњем састанку завршавамо комплетну 2017.годину и да ће у веома кратком периоду сви који су предали захтев за солидарну помоћ по основу дуже и теже болести добити решења. Сви који добију решења да су одбијени за солидарну помоћ могу уложити жалбу ако за то имају основа. Андријана Шљивић је такође констатовала да је од 3500 захтева за солидарну помоћ по основу дуже и теже болести који су пристигли у 2018.години око 2700 је од стране лекарске комисије оцењено као оправдано, односно да се ради о дужој и тежој болести. Међутим, комисија је донела 350 до 400 решења за исплату солидарне помоћи по основу дуже и теже болести, јер су имали комплетну документацију односно рачуне и одговарајућу потврду. Представник НСП Веселин Николић је констатовао да је то мали проценат и као разлог навео да су људи касно обавештени да су им потребни рачуни. Владимир Велковски је испред свог сектора изнео предлог да солидарна помоћ по основу смрти ближег сродника уместо досадашњих 50.000,00 динара у 2018.години буде 30.000,00 динара, а као разлог навео да би више новца остало за исплату солидарне помоћи по основу дуже и теже болести. Андријана Шљивић је ставила предлог на гласање, а исти је усвојен са 3 гласа ЗА и 2 гласа ПРОТИВ. Представник НСП Веселин Николић гласао је ПРОТИВ оваквог предлога.  Владимир Велковски је констатовао да ће солидарна помоћ по основу рођења детета ове године бити уместо 47.000,00 динара око 51.000,00 динара. Оно што је веома битно за све раднике МУП за 2018.годину је следеће: -Захтев за солидарну помоћ сваки радник МУП по истом основу може поднети и више пута ако има уредну документацију, али укупан износ не може добити већи од 3 просечна личног дохотка. -Мора приложити фискалне рачуне. -Уместо потврде изабрани лекар може му написати на извештају да преписани лекови нису на позитивној листи и самим тим ће избећи обавезу да вади потврду из РФЗО. Овим путем желим да обавестим све раднике МУП да је у 2017.години исплаћено 1495 солидарме помоћи по основу рођења детета, укупан износ 71,356,260 динара. Солидарна помоћ по основу смрти ближег сродника у 2016.години исплаћено је укупно 1259 солидарних помоћи, укупан износ 64,150,000 динара. Комисија ће у врло кратком року одрадити све захтеве за солидарну помоћ по основу рођења детета и смрти ближег сродника за јануар, фебруар и март 2018.године.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Члан  Председништва Веселин Николић

1655