Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Саопштење за чланове НСП који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 15.03.2018.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 13,00 часова, у саставу: лекар специјалиста медицине рада др Слађана Антонијевић, Владимир Велковски самостални инспектор Одељења за финансијко рачуноводствене послове, Николић Веселин, представник НСП и представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андријевић и Калања Младен записничар и присутна Андријана Шљивић начелник Одељења за зараде и бенефиције. Комисија је почела са радом тачно у 13,00 часова. На почетку састанка Андријана Шљивић начелник Одељења за зараде и бенефиције нас је упознала да је комисији стигао одговор од РФЗО града Београда из кога се и даље тачно не може утврдити да ли су радницима МУП приликом предаје захтева за доделу солидарне помоћи потребне ове потврде. Оно што је веома битно да сви радници знају приликом предаје захтева за солидарну помоћ у 2018.години је следећи.
  • Приликом предаје захтева за солидарну помоћ по основу набавке ортопедских помагала и приликом рехабилитације у надлежним здравственим установама и даље ће бити потребна потврда из РФЗО, да ортопедска помагала и физикалне терапије преписане од доктора специјалисте не подлежу трошку РФЗО. Приликом рехабилитације у надлежним здравственим установама може се издати потврда и у самим здравственим установама – бањама. Такође је потребно за набавку ортопедских помагала и плаћање рехабилитације приложити фискалне рачуне.
  • Приликом куповине лекова обавезно је приложити фискалне рачуне без потврде РФЗО, јер ће комисија (доктор члан комисије) моћи на основу листе лекова РФЗО да утврди да ли лекови који су преписани од доктора специјалисте подлежу плаћању РФЗО или не. Овде вам може и изабрани лекар у извештају написати да преписани лекови подлежу или не подлежу плаћању РФЗО.
У току јучерашњег састанка Комисије за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи обрадила је укупно 45 предмета, од којих је 28 предмета оцењено као основано и за исте ће се у току наредних дана урадити решења, 13 предмета је оцењено као неосновано из разлога јер немају адекватне потврде од РФЗО или немају адекватне фискалне рачуне и четири предмета су оцењена као основана али ће доктор члан комисије утврдити тачан износ новца који треба уплатити за куповину лекова на основу листе РФЗО.

Члан  Председништва  Веселин Николић

1638