Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 12.11.2019.године Комисија Фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 12,00 часова, у саставу: - мајор полиције Андријана Шљивић – начелник Одељења за зараде и бенефиције, Сектор за људске ресурсе и председник Комисије Фонда за солидарну помоћ, - капетан полиције Бранислав Тончић – заменик шефа Бироа директора полиције, Дирекција полиције и заменик председника комисије Фонда за солидарну помоћ (није присутан), - чланови комисије:  Николић Веселин из Независног синдиката полиције - члан Председништва, - пуковник полиције др Слађана Антонијевић – лекар специјалиста медицине рада, заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду – Сектор за људске ресурсе, - Владимир Арсић – Сектор за материјално финансијске послове и - потпуковник полиције Наташа Ракетић – заменик начелника Одељења за системско правне послове, Секретаријат (није присутна). - Младен Калања, шеф Одсека за развој каријере, одељење за развој запослених и организације. Присутни: административно техничка лица Милена Максимовић, Катарина Брадић, Марија Ристић и Вукашин Вукајловић. Комисија је почела са радом тачно у 12,00 часова. На почетку комисије Андријана Шљивић председник комисије нас је упознала да је од почетка године па до 12.11.2019.године по основу рођења детета стигло 1296 захтева, од којих је урађено 1186 док се за остале чека допуна. Такође је стигло 1195 захтева по основу смрти ближег сродника, од којих је урађено 1083 захтева, а за остале се чека допуна захтева за солидарну помоћ. Андријана Шљивић нас је такође обавестила да се стипендије деци погинулих и рањених полицајаца исплаћују такође редовно. На данашњој комисији разматрана су и 33 захтева по основу дуже и теже болести, од тога 21 је оцењено као основано са свом потребном документацијом, док је 10 оцењено као неосновано од стране лекарске комисије, а за 2 предмета је потребна допуна документације. Два захтева за солидарну помоћ на основу елементарних непогода (поплава) за које је фалила допуна документације, данас су одрађени и оцењени као основани јер је допуна документације стигла. Комисија је завршила са радом у 14,00 часова.

Члан  Председништва НСП Веселин Николић

1665