Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 04.09.2019.године Комисија Фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 12,00 часова, у саставу: - мајор полиције Андријана Шљивић – начелник Одељења за зараде и бенефиције, Сектор за људске ресурсе и председник Комисије Фонда за солидарну помоћ, - капетан полиције Бранислав Тончић – заменик шефа Бироа директора полиције, Дирекција полиције и заменик председника комисије Фонда за солидарну помоћ, -чланови комисије:  Николић Веселин из Независног синдиката полиције - члан Председништва, -пуковник полиције др Слађана Антонијевић – лекар специјалиста медицине рада, заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду – Сектор за људске ресурсе, -виши полицијски сарадник Владимир Арсић – шеф Одсека за финансијску контролу и плаћање – Сектор за материјално финансијске послове и - потпуковник полиције Наташа Ракетић – заменик начелника Одељења за системско правне послове, Секретаријат. Присутни: административно техничка лица Вукајловић Вукашин и Катарина Брадић. Комисија је почела са радом тачно у 12,00 часова. Новоформирана комисија Фонда за солидарну помоћ, данас је одржала свој први састанак у свом новом саставу са почетком у 12,00 часова у згради МУП СИВ 2. Председник комисије Андријана Шљивић упознала нас је са чињеницама да новоформирана комисија од сада има шири спектар послова, јер ће осим солидарне помоћи по основу рођења детета, дуже и теже болести и рехабилитације и смрти ближег сродника, бавити се и другим солидарни давањим у МУП као што су: давање стипендија деци погинулих и рањених полицајаца и то за редовно школовање  а најкасније до 26 године живота, набавку уџбеника и прибора у току основног и средњег образовања, затим солидарна давања члану уже породице погинулог радника МУП и то за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено питање, или за отплату дуга по стамбеном кредиту и за издржавање, уколико нема других средстава за живот и није способан за рад. Комисија је у току данашњег састанка решила све захтеве за солидарну помоћ по основу рођења детета, укупно 183 захтева и по основу смрти ближег сродника, укупно 151 захтев, предати у периоду од 16.07.2019.године до 20.08.2019.године. Такође је разматрала и 45 захтева по основу дуже и теже болести и рехабилитације, предатих после 16.07.2019.године од којих је 31 захтева оцењено као основани. На крају састанка се расправљало о једнократној помоћи за полазак у школу деци погинулих и рањених полицајаца која је претходних година износила 8.000,00 динара. Представник Независног синдиката полиције Веселин Николић изнео је мишљење у коме сматра да је помоћ у износу од 8.000,00 динара мала и изнео свој предлог да се помоћ увећа за 100%, односно да износи  16.000,00 динара. На основу предлога представника НСП комисија је прихватила да увећање од 100% буде за децу која полазе у средњу школу а за децу која полазе у основну школу повећање буде 50 %, односно 12.000,00 динара. Такав предлог, председник комисије Андријана Шљивић послала је Сектору за материјално финансијске послове. Данас смо добили одговор Сектора за материјално финансијске пословеда је тај захтев прихваћен.  Комисија је завршила са радом у 14.30 часова.  

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Члан  Председништва

Веселин Николић

1656