Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 28.11.2018.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,30 часова, у саставу: лекар специјалиста медицине рада др Слађана Антонијевић, Веселин Николић, представник НСП, представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андријевић, Младен Калања записничар, Наташа Ђукановић–заменик начелник Одељења за зараде и бенефиције и Владимир Велковски - СМФ. Комисија је почела са радом тачно у 10,30 часова. На почетку састанка Наташа Ђукановић нас је упознала да су сви захтеви за солидарну помоћ по основу рођења детета и смрти ближег сродника пристигла до 16.11.2018.године урађена. Укупно је урађено по основу рођења детета 1232 решења и по основу смрти ближег сродника 1111 решења. Дешава се и даље да поједине колеге које су поднеле захтев по ова два основа, нису поднели комплетну документацију која је потребна. Тако да сви они који не добију решења а предали су захтеве пре 16.11.2018.године нека још једном провере да ли су предали сву потребну документацију уз свој захтев за остваривање солидарне помоћи по ова два основа.Господин Владимир Велковски нас је упознао да су сва решења која су стигла у СМФ исплаћена. Представник НСП је рекао да има случајева који су добили решења пре око два месеца а новац им није исплаћен. Владимир Велковски је одговорио да је то можда случај у ПУ а да је у седишту МУП сигурно све исплаћено. За  солидарну помоћ по основу дуже и теже болести и рехабилитације предато је укупно 639 захтева, од чега је до дана 28.11.2018.године урађено 179 оправданих и 78 неоснованих. По речима Наташе Ђукановић 107 захтева којих је пристигло нису били комплетни и свих 107 колега су обавештени да у року од 15 дана доставе документацију која је потребна, али нико од њих ни после три месеца није ништа доставио. Представник НСП дао је примедбу да према наведеним бројкама Наташе Ђукановић по основу дуже и теже болести остало је да се уради још око 300 захтева а крај године је веома близу, тако да нам се дешава исто што и претходних година да нећемо стићи да урадимо све пристигле захтеве којих ће свакако бити још до краја године. Такође, треба видети где је проблем, зашто се сви предмети пристигли не обрађују одмах. Свакако да доктори одраде у веома кратком року све предмете који дођу до њих, па се предпоставља да све пристигле захтеве обрађују један или два радника, што свакако нису у могућности да обраде толики број захтева. Представник НСП је тражио да се на овој комисији реши 11 захтева за солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника (брата или сестре) који нису решавани још од 24.03.2018.године. Према речима председника комисије Владимира Велковског дошло је до промене у ПКУ за државне службенике, где више радници МУП немају право на солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника брата или сестре. Представник НСП је рекао да право на солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника брата или сестре, сви радници МУП и даље имају право на основу Закона о полицији члан 248. ст. 12 који гласи „члановима уже породице у смислу ст. 1 тачке 2, 3, 6 и 8 овог члана, сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца, усвојилац, усвојеник, рођена браћа и сестре, родитељи и старатељи“ и тражио да се о овом изјасне сви чланови комисије гласањем. Сви чланови комисије изјаснили су се гласањем ЗА, тако да свих 11 захтева за солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника брата или сестре су увојени. На данашњем састанку комисија је прегледала 55 захтева за солидарну помоћ, од који је 47 оцењено као основано и за њих ће бити у веома кратком року урађена решења а 8 захтева су оцењени као неосновани. Састанак је завршен у 13,00 часова.

Члан  Председништва Веселин Николић

1656