Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Јуче је Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 09:00 часова, у саставу: лекар специјалиста медицине рада др Наташа Јовановић, Веселин Николић, представник НСП, представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андријевић, Младен Калања записничар, Наташа Ђукановић–заменик начелник Одељења за зараде и бенефиције и Владимир Велковски - СМФ. На почетку комисије добили смо обавештење од Наташе Ђукановић да су сви захтеви за солидарну помоћ по основу рођења детета, смрти ближег сродника, предати до 01.10.2018.године урађени. На комисију је прво изнето пет захтева за солидарну помоћ које су радници МУП предали по основу дуже и теже болести ближег сродника и који су медицински оправдани, али нису реализовани из разлога јер је наступила смрт ближег сродника. Наташа Ђукановић је тражила да се комисија изјасни шта урадити са овим предметима. Предлог представника НСП Веселина Николић је да се свих пет предмета усвоје и ураде решења, из разлога јер су поднети на време и медицински су оправдани и није кривица подносиоца захтева што нису реализовани пре смрти ближег сродника. Предлог једногласно усвојен. Затим су нам изнета три предмета која нису реализована из разлога јер је наступила смрт подносиоца захтева. Предлог представника НСП Веселина Николић је такође био за то да се захтеви усвоје. Предлог је усвојен са четири гласа ЗА и против ЈЕДАН глас. Комисија је затим обрадила 44 захтева за солидарну помоћ по основу дуже и теже болести ближег сродника и рехабилитације. Комисија је усвојила 26 захтева за солидарну помоћ по основу дуже и теже болести ближег сродника и рехабилитације а 18 захтева по истом основу је одбачено из разлога јер је документација непотпуна. Састанак је завршен у 10:30 часова.

Члан  Председништва НСП Веселин Николић

1655