Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 19.09.2018.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,00 часова, у саставу: лекар специјалиста медицине рада др Слађана Антонијевић, Веселин Николић, представник НСП, представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андријевић, Младен Калања записничар, Андријана Шљивић–начелник Одељења за зараде и бенефиције и Владимир Велковски - СМФ. Комисија је почела са радом тачно у 10,00 часова. На почетку састанка Андријана Шљивић нас је обавестила да је од почетка године по основу рођења детета стигло укупно 1150 захтева од који је 903 урађено, 43 оцењено као неосновано и за 204 предмета тражена је допуна. По основу солидарне помоћи за смрт ближег сродника стигло је укупно 983 захтева од којих је 854 основано и урађено, 56 одбачено као неосновано и за 68 захтева затражена је допуна. Солидарна помоћ по основу дуже и теже болести, укупно је поднето 525 захтева од којих су 54 захтева основани и урађена решења, 66 оцењено као неосновано а 405 је и даље у раду. Данас је комисија разматрала укупно 29 захтева по основу дуже и теже болести, од којих је 26 оцењено као основано и за њих ће врло брзо бити урађена решења а три захтева су оцењена као неоснована. Комисија је разматрала и један предмет по жалби који је оцењен као неоснован, из разлога непотпуне документације. Састанак је завршен у 12,00 часова.

Члан Председништва НСП Веселин Николић

1651