Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 19.02.2019.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 09,00 часова, у саставу: др Слађана Антонијевић, Николић Веселин - представник НСП, представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андријевић, Наташа Ђукановић–заменик начелник Одељења за зараде и бенефиције, Владимир Велковски – СМФ и Катарина Брадић - Одељења за зараде и бенефиције. Комисија је почела са радом тачно у 09,00 часова. Комисија је на данашњем састанку поступала по 116 захтева за солидарну помоћ по основу дуже и теже болести из 2018.године, од чега је 75 захтева оцењено као основано, 30 захтева као неосновано из разлога јер нису приложили ни један рачун а 11 колега који су поднели захтев по основу дуже и теже болести биће обавештени да у одређеном року допуне своје захтеве документацијом која недостаје. Комисија је завршила са радом у 11.30 часова. Следећа Комисија за солидарну помоћ заказана је за 26.02.2019.године.

Члан  Председништва Веселин Николић

1655