Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП kоји су поднели захтев за солидарну помоћ

Сви чланови Независног синдиката полицје, сви радници МУП који су поднели захтев за солидарну помоћ по основу рођења детета или смрти ближег сродника у првих шест месеци 2018.године а нису добили решење нити било какво обавештење могу се информисати у централи НСП на број телефона 011/311-6765 или код Веселина Николић на број телефона 064/593-0403 у чему је проблем. Постоји могућност да документација коју су предали није потпуна, па је треба допунити, али постоји могућност да ако су захтев предали у матичним ПУ, захтев није ни прослеђен (било је достав таквих случајева). Још једном напомињемо, за остваривање солидарне помоћи за рођење детата потребно је:
  • Захтев за солидарну помоћ
  • Извод из матичне књиге рођених детата
  • Потврда да брачни друг није, нити ће остварити то право
  • Ако је брачни друг на бироу, потврда са бироа.
За остваривање солидарне помоћи по основу смрти ближег сродника:
  • Захтев за солидарну помоћ
  • Извод из матичне књиге умрлих за ближег сродника
  • Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева, односно радника МУП.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Члан  Председништва Веселин Николић

1662