Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП Који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 19.04.2017.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,15 часова, у саставу Наташа Ђукановић, заменик начелника за зараду и бенефиције, Младен Калања, Катарина Павичић, начелник Одељења за финансије и буџет, др Грабеж Мирко, Николић Веселин, представник НСП, представници другог репрезентативног синдиката ПСС нису се појавили. 103 захтева за солидарну помоћ која су оцењена од стране докторске комисије као неоснована на предлог члана комисије из НСП Веселина Николића враћени су докторској комисији да се уз образложење за сваки предмет писмено изјасне и врате комисији до следећег састанка. Наташа Ђукановић изјаснила се да су 805 предмета који нису обрађени из 2016.године 749 основаних а преосталих 56 ће у наредна два дана комисија прегледати и оценити да ли су исти неосновани или је неки и од тих предмета ипак основан. На основу тога, послаће се извештај Сектору за финансије који ће се дана 26.04.2017.године на следећем састанку комисије изјаснити у ком ће месецу бити обезбеђена средства за исплату свих захтева из 2016.године по речима Катарине Павичић. Било је доста захтева за солидарну помоћ који су предати у 2015.години који су оцењени као неосновани, а међу њима један захтев колегинице која је захтев обновила и 17.06.2016.године (тог дана је предат) а иста је преминула 17.06.2016.године. Члан комисије испред НСП Веселин Николић рекао је да овај захтев по њему мора да се одобри и исплати, јер је колегиница предала захтев пре него што је преминула. Остали чланови комисије су овај предлог прихватили и овај захтев  је преиначен из неоснованог у основан. Још једном напомињем да ћемо 26.04.2017.године имати списак свих захтева који су основани из 2016.године, а такође и тачно обавештење у ком ће месецу бити обезбеђена средства за исплату ових захтева.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Члан  Председништва Веселин Николић

1671