Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 17.12.2019.године Комисија фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 13,00 часова у саставу: - Мајор полиције Адријана Шљивић- начелник Одељења за зараде и бенефиције, Сектор за људске ресурсе и председник комисије за солидарну помоћ, - чланови комисије Веселин Николић из Независног синдиката полиције-члан Председништва, - Пуковник полиције др.Слађана Антонијевић- лекар специјалиста медицине рада ,заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду-Сектор за људске ресурсе, - Владимир Арсић-Сектор за материјано финасијске послове, - Потпуковник полиције Наташа Ракетић-заменик начелника Одељења за системско правне послове, Секретаријат, - Младен Калања, шеф одсека за развој каријере, Одељење за развој запослених и организације, - присутни административно-техничка лица, Катарина Брадић, Марија Ристић и Вукашин Вукаиловић. На почетку комисије сви чланови су упознати са чињеницом да је од почетка године по основу захтева за солидарну помоћ пристигло укупно 1493 захтева, од тога урађених је 1382, у раде је 21 предмет, у изради неосновано 31 и у припреми 59 захтева. По основу захтева за солидарну помоћ по основу смрти укупно пристигло 1355, од тога урађено 1242, у раду 43 захтева, чекају допуну, неосновано 42, у припреми 28 захтева. На данашњем састанку по основу дуже и теже болести разматрано 75 захтева, од чега је 44 захтева оцењено као и основано и биће рађења решења после којих следи исплата, а 31 захтев оцењен као неоснован од стране лекарске комисије. Такође је разматран 1 захтев за солидарну помоћ због елементарних непогода/поплава/ за који је председник комисије Адријана  сматрала да је непотпун.Представник НСП тражио је да се прегледа документација и после прегледане документације и записника са прошле комисије констатовао да је предмет комплетан и тражио да се гласа о предмету. Пет чланова комисије се изјаснило да је предмет основан и оправдан, а 1 члан комисије био је против. Такође је разматран и један захтев од породице преминулог колеге за исплату стамбеног кредита који је такође позитивно решен. Комисија је завршила са радом у 15,00 часова.

 

Члан Председништва НСП

 Веселин Николић

   
1666