Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Саопштење за чланове Независног синдиката полиције који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 10.05.2017.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 11,00 часова, у саставу Наташа Ђукановић, заменик начелника за зараду и бенефиције, Младен Калања, др Грабеж Мирко, Милош Цицварић, Сектор финансија,  Николић Веселин, представник НСП и представник другог репрезентативног синдиката ПСС Влада Павићевић. Комисија је почела са радом тачно у 11,00 часова у пуном саставу. Као што је договорено на прошлом састанку колегиница Наташа донела је списак свих радника МУП који су остварили право на солидарну помоћ у 2016.години по основу смрти ближег сродника. На предлог репрезентативног синдиката НСП, да све колеге које су предале захтеве по основу рођење детета и смрти ближег сродника и после 03.01.2017.године буде одобрена исплата новчаних средстава, јер на то имају апсолутно право. Сви чланови комисије су једногласно прихватили предлог члана комисије из Независног синдиката полиције и у најкраћем року биће урађена решења за 40 таквих случајева. У року од седам дана представници репрезентативних синдиката добиће комплетне спискове свих 400 захтева који су поднети по основу дуже и теже болести и самим тим ће се рад комисије за 2016.годину завршити. Члан комисије Милош Цицварић саопштио је да ће Сектор финансија почети исплату по основу рођења детета до 12.05.2017.године а по основу смрти 19.05.2017.године. Представник НСП Веселин Николић констатовао да је као представник репрезентативног синдиката задовољан радом комплетне комисије, сарадњом члана НСП и са другим репрезентативним синдикатом. Такође, дао је предлог што ће НСП и званично сам учинити, да комисија ако јој се продужи мандат што пре почне са радом за захтеве из 2017.године којих већ има преко 1500. Спискови по основу смрти ближег сродника налазе се у централи НСП.

Члан  Председништва Веселин Николић

1639