Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење са састанка комисије за солидарну помоћ

Дана 09.10.2019.године Комисија Фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 13,00 часова, у саставу: - мајор полиције Андријана Шљивић – начелник Одељења за зараде и бенефиције, Сектор за људске ресурсе и председник Комисије Фонда за солидарну помоћ, - капетан полиције Бранислав Тончић – заменик шефа Бироа директора полиције, Дирекција полиције и заменик председника комисије Фонда за солидарну помоћ (није присутан), -чланови комисије:  Николић Веселин из Независног синдиката полиције - члан Председништва, -пуковник полиције др Слађана Антонијевић – лекар специјалиста медицине рада, заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду – Сектор за људске ресурсе, - Владимир Велковски – Сектор за материјално финансијске послове и - потпуковник полиције Наташа Ракетић – заменик начелника Одељења за системско правне послове, Секретаријат (није присутна). -Младен Калања, шеф Одсека за развој каријере, одељење за развој запослених и организације. Присутни: административно техничка лица Милена Максимовић, Катарина Брадић и Марија Ристић. Комисија је почела са радом тачно у 13,00 часова. На почетку комисије Андријана Шљивић нас је обавестила да је до дана 09.10.2019.године захтева за солидарну помоћ по основу рођења укупно примљено 1022. Од тога је урађено основаних 926, у раду (чека допуну 35), у изради 3, у изради реализовано 21 и у изради неосновано и одустао 37. Солидарна помоћ по основу смрти ближег сродника примљено 985, од тога урађено основаних 884, у раду (чека допуну 45), у изради 9, у изради реализовано 13 и у изради неосновано 34. Комисија је затим разматрала и 8 захтева за солидарну помоћ радника МУП на основу елемантарних непогода из 2018.године. Од тога 6 је оцењено као основано и одређене су им суме новца које ће им бити исплаћене а 2 предмета су оцењена као непотпуна, јер им недостаје процена штете надлежне комисије (тражиће се допуна). По основу дуже и теже болести разматрано је 31 предмет, од тога основаних 20,  а 11 је оцењено као неосновано јер не поседују ни један рачун. Донета је одлука о висини солидарне помоћи за календарску 2019.годину по основу члана 4. ст. 1, тач. 2, 3,11 и 12 Правилника о фонду за солидарну помоћ. Утврђује се висина солидарне помоћи за календарску 2019.годину, у фиксном износу и то:  
  1. Запосленом за случај смрти члана уже породице, односно члану уже породице запосленог за случај смрти запосленог у висини 30.000,00 динара
  2. За стипендирање деце погинулог и деце рањеног за редовно школовање у висини од 4.000,00 динара за основу школу, 5.000,00 динара за средњу школу и 6.000,00 динара за факултет
  3. Члану уже породице погинулог за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено потање, као и по основу издржавања ако нема других средстава за живот и није способан за рад у висини од 8.500,00 динара.
  4. Члану уже породице погинулог за отплату дуга по стамбеном кредиту, у висини стварних трошкова а највише до фиксног износа од десет милиона динара. Ова одлука ступа на снагу даном доношења 25.09.2019.године, коју је министар унутрашњих послова лично потписао.Комисија је констатовала да је њен предлог који је упутила СМФП да се једнократна помоћ деци погинулих и рањених полицајаца са 8.000,00 динара колика је помоћ била до сада, повећа за основну школу на 12.000,00 динара а за средњу на 16.000,00 динара прихваћен. Треба напоменути да је комисија овај предлог упутила на основу инсистирања Независног синдиката полиције.
   Комисија је завршила са радом у 15,00 часова.

 Члан  Председништва НСП

Веселин Николић

1665