Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ И ДЕЛЕГАЦИЈЕ УПРАВЕ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Дана 03.03.2021. године са почетком у 10:00 часова у седишту Управе граничне полиције одржан је састанак делегације јединог репрезентативног синдиката у Министарству унутрашњих послова Независног синдиката полиције и највишег руководства у Управи граничне полиције.

Делегација НСП-а била је у саставу:

  • Велимир Лукић, председавајући Председништва
  • Веселин Николић, члан Председништва,
  • Димић Александар, председник СГ СГП Димитровград
  • Сања Петровић Станић, председник СГ СГП Београд Аеродром.

 

Делегација у Управи граничне полиције била је у следећем саставу:

  • Матовић Предраг, заменик начелника УГП,
  • Арсенијевић Саша, помоћник начелника УГП,
  • Џеновљановић Зоран, Начелник Службе за границу,
  • Антић Владан, Начелник Одељења за логистику и опремање,
  • Миљковић Југослав, Шеф Одсека за професионалне стандардне,
  • Бандулаја Татјана, гранични полицајац у Служби за границу

 

Састанак је почео тачно у 10:00 часова, заменик начелника УГП Матовић Предраг поздравио је све присутне, представио највише функционере УГП-а, који су присутвовали састанку и рекао да је данашњи састанак заказан у виду остваривања социјалног дијалога са јединим репрезентативним синдикатом у МУП-у. Затим је реч дао председавајућем НСП-а Велимиру Лукићу. Лукић је поздравио све присутне и представио делегацију НСП. Такође је напоменуо, да сарадња НСП и УГП није била на завидном нивоу у протеклом периоду из разлога, јер претходно руководство УГП није давало акценат на остваривању социјалног дијалога. Лукић сматра да када изостане социјални дијалог долази до проблема, јер се исти управо решавају на тај начин. Затим је реч дао члану Председништва Веселину Николићу.

Николић је поздравио све присутне и указао на проблеме који су евидентни у РЦ према БиХ. Делегација НСП-а је у протекле две године покушавала да оствари социјални дијалог са представницима УГП да би указала на непоштовање ПКУ, а поготово на неправилно вршење обрачуна укупног броја фонда радних сати на месечном нивоу, пре свега на штету запослених. Ипак смо успели да закажемо састанак преко Оливере Илић, Начелника Одељења за радно-правни статус, која је била посредник између УГП и НСП-а. После тога је био заказан састанак у РЦ према БиХ између делегације УГП и представника НСП-а, на том састанку представници НСП-а су доказали да се обрачун радних сати врши неправилно у свим станицама граничне полиције, осим СГП Љубовија. После овог састанка и све остале станице почеле су да обрачунавају сате у складу са законом. Николић је такође напоменуо да има сазнања да се у задња два месеца у СГП Мали Зворник поново обрачунавају радни сати неправилно и тражио да се то провери. Други проблем који је уочен у РЦ према БиХ је да након ступања на снагу Уредбе о оцењивању полицијских службеника, руководиоци организационих јединица се не придржавају налога из уредбе који регулишу сам поступак  оцењивања запослених. Сви приговори на оцену од стране колега из РЦ према БиХ на оцену од стране комисије су оцењени као основани. Још један од проблема у РЦ према БиХ је проблем недостатка  командира СГП као и других руководилаца и старешина, што додатно отежава рад. Николић је такође истакао да се у претходном периоду у УГП десио један преседан, да је једна колегиница која ради у РЦ према БиХ, нечијом грешком оштећена за 9 месеци породиљског боловања, које јој је по закону припадало. НСП је поводом тога упутио допис бившем начелноку УГП-а г-дину Миљану Станојевићу, али је одговор и дан данас изостао. Заменик начелника УГП, г-дин Матовић рекао је да је упознат са проблемом и пренео својим сарадницима да позову колегиницу у седиште УГП и да са њом обаве разговор. Николић је напоменуо  да када синдикат разговара са правим професионалцима, ниједан проблем није нерешив.

Након тога члан одбора Граничне полиције и председник СГ СГП Димитровград Димић Александар изнео је проблеме који се јављају у СГП и РЦ и то:

У СГП Батровци: лоша осветљеност подручја ГП за контролу ТМВ-а, кабине на ГП у лошем стању.

У СГП Шид (Љуба): хитно је потребно набавити 2 рачунара и 1 мултифункционални уређај, рачунари нису повезан са ЈИС-ом, недостаје  настрешница.

У СГП Сремска Рача: кухиња и тоалети су у јако лошем стању (НСП ће обезбедити део кухиње) потребни електрични шпорет и фрижидер, лоше грејање.

У РЦ ГП према Хрватској –оператива: потребан један мултифункционални уређај, као и недостатак људства у свим ОЈ РЦ.

На изнете проблеме заменик Начелника УГП Матовић Предраг изнео је сугестију да НСП у наредном пероду доставља захтеве за решавање оваквих проблема, те дао реч Антић Владану, Начелнику Одељења за логистику и опремање УГП који је изнео да је ка РЦ према Хрватској дат велики број информатичке опреме у претходом периоду и да ће проверити начин на који је иста подељена и како се користи. Начелник службе за границу Џеновљановић Зоран, пренео је да је у плану израда новог аутопута и новог ГП Сремска Рача, те се на тај начин и решити део проблема.

У СГП Димитровград: недостатак људства – (23 привремено удаљених пол.службеника), вишак радних сати који се не могу искористити прерасподелом радног времена за претходне три године, проблем око исплате приправности од маја 2017. године до августа 2019.године, проблем око службеног минибуса и обрачуна путних трошкова.

У СГП Вршка Чука и ПО Књажевац: вишак радних сати који се не могу искористити прерасподелом радног времена, недостатак људства.

У СГП Голеш: време одласка и повратка са рада се не урачунава у радне сате.

На изнете проблеме заменик Начелника УГП Матовић Предраг издао је наређење сарадницима да у наредних неколико дана хитно изврше обилазак, контолу и провере наводе, а ради утврђивања стварног стања и решавања проблема насталих у претходном периоду.

У свима СГП и РЦ ГП се јављају следећи проблеми и то:

Недостатак људства,  руководиоци и извршиоци, у саставу МЈ нема жена, ПД контролу врше углавном мушкарци, а врло мали број жена раде на тим пословима. На изнете проблеме заменик Начелника УГП Матовић Предраг изнео је да је проблем уочен одмах након систематизације 2019.године, те да се у наредном периоду очекује и израда новог организационог плана, као и да је тренутно на обуци близу 300 полазника ЦОП за Граничну полицију, те да ће се та тенденција наставити и у наредном периоду, а ради адекватне попуне људством.

У претходном период оперативни радници УГП нису добили ваучере за куповину цивилних одела и није извршена набавка униформе и обуће (летње ципеле нису добили сви). Одговор на овај проблем изнео је Антић Владан те је пренео да је опрема требована, да се иста одмах  дели по добијању, а да ће проверити проблеме око цивилне одеће за оперативне раднике.

На проблеме око рада ДС, вођења различитих интерних евиденција које нигде нису прописане и извештај о дежурству, сачињавање службене белешке за ПД контролу и паралелно вођење евиденције, проблем око награђивања, непоштовања одредбе члана 13. ПКУ за полицијске службенике, евидентирања времена проведено у путу и остала питања, заменик Начелника УГП Матовић Предраг издао је наређење сарадницима да се хитно изврше провере и обиласци, а ради решавања проблема.

Затим је члан Одбора за граничну полицију испред НСП-а, Сања Петровић Станић, председник СГ СГП Београд Аеродром истакла следеће: да су у СГП Београд услови рада изузетно добри, али да постоји проблем око полицијских службеника који су завршили КПА, а раде са средњом стручном спремом. Питање се односило на то да ли ће се њихов статус решавати у блиској будућности. Заменик начелника УГП г-дин Матовић је одговорио да ће у УГП у сладу са могућностима увек тежити да колеге раде на оним радним местима за које су се школовали.

На данашњем састанку је обрађен само део проблема полицијских службеника УГП и договорено је да ће се у наредном периоду одржати нови састанак на коме ће се анализирати остали проблеми унутар Региналних центра  УГП-а.

Састанак  је завршен у 12:00 часова.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈE

Председавајући Председништва

Велимир Лукић

3955