Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Одржан радни састанак НСП-a са представницима МУП-а Републике Србије

Дана 29.03.2021. године са почетком у 13:30 часова у згради СИВ-а 1 одржан је састанак представника МУП-а Републике Србије и представника јединог репрезентативног синдиката, Независног синдиката полиције.


 

Састанку су присуствовали Секретар МУП-а господин Зоран Лазић, Помоћник директора полиције - генерал полиције Слободан Малешић, Начелник УП - генерал полиције Голуб Гачевић, заменик секретара Министарства Милица Бонџић, помоћник начелника Сектора финансија  Драго Бјелица, УСП Милан Петров, Драган Цветковић, Андријана Шљивић са сарадницима, а испред Независног синдиката полиције председавајући Председништва Велимир Лукић, члан Председништва Веселин Николић и председник ИО Мирослав Савић.

     Састанак је отворио господин Зоран Лазић, поздравио присутне и рекао да је ово један од састанака у циљу побољшања услова рада припадника МУП-а. Рекао је да се на дневном реду налази велики број питања и дао реч председавајућем Председништва НСП Велимиру Лукићу. Лукић је поздравио присуте и рекао да се НСП залаже за дијалог и да ће НСП наставити  као и до сада, да штити интересе запослених и да ће за све неправилности које буду уочене на терену тражити брзо и адекватно решавање.

- На самом почетку састанка изнет је проблем у неуједначеном поступању у начину евидентирања временика приликом ванредног - хитног ангажовања полицијских службеника и њихово стављање на располагање руководиоцу ОЈ. Закључак је, да се треба евидентирати радно време од момента када су полицијски службеници добили позив за ангажовање и да је погрешно то што су неке организационе јединице радиле и евидинтирале радно време од момента доласка у ОЈ. Генерал Малешић је рекао да ће свим ОЈ бити послата депеша о начину евидентирања и да ће се урадити исправка у временицима рада.

- Друго питање је било око проблема начина евидентирања радних сати остварених у време празника, јер је примећено да неки од руководиоца исте не евидентирају у временик и полицијским службеницима траже да те сате дораде. Закључак је да се о таквим проблемима обавести Дирекција полиције, јер су депеше које су достављене повод наведеног, јасне и недвосмислене и да се наведени сати морају евидентирати у временик рада.

-Што се тиче радних сати које се користе као плаћено одсуство (добровољно давање крви, дан за крсну славу и итд), јасно је и недвосмислено регулисао ПКУ за полицијске службенике и да руководиоци морају да поступају по решењима о плаћеном одсуству и да запосленом те дане није могуће  рачунати као недељни одмор – НО.

- Као четврто питање је била приправност полицијских службеника и припадника СВС. Наведено питање ће бити решено у току наредног периода, како би се избегле неправилности и избегло покретање судских спорова.

- У наставку је изнета и проблематика која се тиче појединих одредби Уредбе о накнади за долазак и одлазак са рада запослених у МУП-у, и на захтев НСП највероватније ће доћи до одређених промена у истој у наредном периоду.

-Када је у питању опремање припадника УГП, од стране НСП-а је изнет став да је дошло до одличне сарадње са садашњим руководством УГП и да је решен добар део проблема. Драган Цветковић је овом приликом изнео податке да су исказана требовања првенствено за плитку обућу, да је поступак у току и да ће набавка обуће за наведене припаднике бити у току ове године. Такође, у наредном периоду покушаће се да се реши проблем припадника УГП који послове обављају у цивилном оделу, као и других припадника по осталим линијама рада у складу са  могућностима.

- Од стране НСП-а изнет је проблем недостатка хигијеничарки и одржавања хигијене у објектима МУП. Од стране Драга Бјелице смо обавештени, да је склопљен уговор са агенцијом и да ће најкасније од 01.04.2021.године агенција почети са радом у свим ППУ.

- Када је у питању обрачун стажа за запослене који су рањени и повређени приликом обављања послова и задатака и који су на боловању, НСП је тражио да се и за време док су на опоравку истима урачуна бенифицирани радни стаж. Од стране Андријане Шљивић смо обавештени да то не дозвољава члан 54. Закона о ПИО и да МУП то није у могућности да промени, али ће покушати на други начин да изађе у сусрет тој категорији полицијских службеника. Такође, НСП је тражио и формирање радне групе за помоћ полицијским службеницима који буду нападнути на задатку. Од стране генерала Малешића је речено, да полицијски службеници имају могућност психолошке превенције, као и бесплатну правну заштиту у складу са актима МУП-а и да ће се у наредном периоду радити на популаризацији и афирмацији наведеног у циљу заштите полицијских службеника.

- Што се тиче подршке полицијским службеницима сходно Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида и чланова њихових породица, Секретар МУП Зоран Лазић је изјавио да је тренутно фаза усклађивања и усаглашавања норми са надлежним министарством и да ће по завршетку истих, запосленима дати потребне информације.

- Када су у питању примања државних службеника и намештеника, као и начин обрачуна примања истих, дат је налог СМФП и СЉР да тај проблем реше у што краћем року у корист запослених како би се исправиле све неправилности које су примећене у протеклом периоду, као и начин обрачуна увећања од 10% коју је ова категорија запослених имала, а у ствари одређени број колега уопште није добило увећање плате. Договорено је да ће се и у току 2021.године исплаћивати квартално по 10% увећање плате.

- На питање НСП-а која се тичу набавке и дистрибуције основног репроматеријала за рад, Драго Бјелица је рекао да свега има довољно, само је вероватно проблем требовање од стране Одељења за логистику и да тренутно нема проблема у набавци истих. Такође, од стране НСП-а је затражено да максимално убрза поступак који се тиче процедуре око донација средстава за рад које разни субјекти донирају МУП-у, како би се што пре укључили у рад и експлоатацију,  и дат је налог СМФТ  да се то реши у наредном периоду.

- Представници НСП-а су тражили да МУП иницира код Владе Републике Србије и повећање дневница за своје припаднике. Обавестили су нас да ће Влади Р.Србије пренети нашу иницијативу.

- Што се тиче ношења интервентне униформе приликом обављања редовних задатака, Генерал Малешић је рекао да то не дозвољава Уредба о униформама и ознакама припадника МУП-а.

- НСП је иницирао и већу контролу рапорта и рапортне књиге, јер је примећено да поједини руководиоци евидентирају запослене у рапортну књигу, исте не упознају, а у обавези су. Од НСП је затражено да се доставе подаци о таквим руководиоцима како би се према истима предузеле адекватне мере.

- Још једно од питања НСП-а се односило на запослене на одређено време и привремено повременим пословима, тачније да се исти приме у радни однос на неодређено време. Од сране Секретара МУП Зорана Лазића су упознати да се ради процена за наведене категорије запослених,  и да ће се након процене почети са решавањем њиховог статуса.

- Изнет је и проблем око контроле ТМВ и аутобуса, тачније недостатка полицијских службеника који врше контролу истих. Од стране представника УСП пуковника Петрова смо упознати, да од 30.03.2021.године почиње обука за ову категорију саобраћајних полицијаца и да ће се након тога дупло увећати њихов број.

- Са наше стране је постављено питање анонимних представки, пријава и могућност да се на неки начин олакша поступак поступања по истим. Добијени одговор је да то тренутно није могуће, да припадници МУП-а морају да поступају по свим пријавама и представкама на шта их обавезују законске одредбе.

- Што се тиче станова и поделе системом „брзи прсти“, указали смо да то можда и није најпоштенији начин поделе станова, јер смо и сами свесни да имамо много колега који су дали много више за домовину када је то било потребно, а да се нису баш снашли у брзини аплицирања. Од стране представника МУП-а обавештени смо, да се начелно слажу са нама и да је у току измена закона која регулише ту материју, али дефинитивног су става да се не треба стати са изградњом станова док се не омогући свим радницима куповина станова по повољним условима.

- Указали смо на потребу да се преиспита Уредба о платама у делу која регулише корективне коефицијенте полицијских службеника. Од стране надлежних је прихваћена наша иницијатива и обавештени смо да ће се у наредном периоду урадити детаљна анализа.

На крају састанка Секретар Зоран Лазић рекао је, да се очекује почетак рада радне групе која се односи на израду новог Закона о полицији, у којој ће бити укључени и представници јединог репрезентативног синдиката у МУП-у Независног синдиката полиције. Такође, именовани је изјавио да се нада да ће се овакви састанци одржавати увек када за то буде било потребно, а све у циљу решавања проблема запослених.

Састанак је завршен у 16:00 часова.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Председавајући Председништва

Велимир Лукић

8394