Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Одржан први састанак комисије за солидарну помоћ у 2018. години

Дана 11.01.2018.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,00 часова, у саставу: лекар специјалиста медицине рада др Радмила Гајић, полицијски саветник Наташа Ђукановић, заменик начелника Одељења за зараде и бенефиције, Владимир Велковски самостални инспектор Одељења за финансијко рачуноводствене послове, Николић Веселин, представник НСП и представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андијевић и Калања Младен записничар и присутна Андријана Шљивић начелник Одељења за зараде и бенефиције. Комисија је почела са радом тачно у 10,00 часова. На почетку састанка Андријана Шљивић начелник Одељења за зараде и бенефиције рекла је да је у 2017.години по основу рођења детета поднето 1630 основаних захтева и да су за све захтеве урађена решења, пет је било неоснованих и 41 захтева по овом основу је још увек у раду. По основу смрти ближег сродника 1226 предмета је поднео и решења су урађена, неоснованих нема и 29 је у раду. По основу дужих и тежих болести поднето је 3023 захтева, докторска комисија је установила да је 2045 захтева основано, јер се ради о дужим и тежим болестима а 432 неосновано. На данашњем састанку 17 захтева по основу дуже и теже болести је одрађено и утврђено да поседују сву потребну документацију, рачуне о трошковима лечења као и потврду из РФЗО да лекове које су користили не плаћа РФЗО. Ових 17 решења биће урађено истог дана. Треба напоменути, оно што сам као члан комисије испред НСП више пута скренуо пажњу комисији, да су колеге које су поднеле захтев по основу дуже и теже болести касно обавештене да су у обавези да поднесу рачуне за трошкове лечења и да већина није сачувала рачуне од јануара до новембра 2017.године. Комисија је 28.11.2017.године послала обавештење свима да су у обавези да поднесу рачуне, па се поставља дискутабилно питање да ли ће све колеге који су заиста имали трошкове лечења моћи да пронађу рачуне од јануара до новембра 2017.године Једна ВАЖНА информација  за колеге  је да ако у једном месецу купе лекове сачувају рачун од тих лекова, а у лекарском извештају пише да свих 12 месеци користи исте лекове не морају узимати рачуне за свих 12 месеци, већ на основу извештаја лекара биће им исплаћени трошкови за свих 12 месеци. Желим да напоменем да је комисија на претходном састанку имала један захтев колеге по основу дуже и теже болести, где је доктор у извештају написао да се ближи сродник колеге упућује на лечење и рехабилитацију у специјалну болницу. Представник другог синдиката као члан комисије, тврдио је да колега нема право на солидарну помоћ, јер правилник не предвиђа рехабилитацију за ближе сроднике већ само лечење. Докторка у комисији објаснила је да овде није реч само о рехабилитацији, већ и о лечењу и да што се ње тиче он има право на солидарну помоћ. Приликом гласања представник НСП као и четири представника МУП гласали су да се колеги исплати солидарна помоћ по овом основу, а представник другог синдиката је био уздржан. МАЛО ЧУДНО ЗАР НЕ? Комисија за солидарну помоћ наставиће са радом.

Члан  Председништва Веселин Николић

1665