Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (новембар 2016.)

Дана 10.11.2016.године са почетком у 08.00 часова у Палати Србија одржан је редовни месечни састанак представника Кабинета Министра и Дирекције полиције, које је предводио државни секретар Мирослав Миличковић и представници Независног синдиката полиције (Велимир Лукић - председавајући Председништва, Дарко Стојановић - члан Председништва, Веселин Николић - члан Председништва, Велимир Барбулов - председник Извршног одбора и Томислав Шевић - члан Одбора државних службеника и намештеника). logo25 На данашњем састанку разматрана су следећа питања:

1.Како МУП мисли да реши стамбено питање запослених који привремено користе станове у власништву државе (дати им на "чување") већ дужи низ година, а да им то питање није решено некима више и од 10 година?

- Тренутно је у скупштинској процедури закон који ће регулисати притање кориснике станова у јавној својини, а поверени су на чување запосленим и пензионисаним лицима.

2.Како се исплаћује отпремнина за одлазак у пензију оним колегама који су задњих шест месеци били на боловању и самим тим имали умањену зараду, а нису ни били у могућности да им се увећа коефицијент (20%)?

- Исплаћује се у складу са законом, на жалост не на осову неког просека или основне плате, већ онако како је и запослени примао последњих 6 месеци.

3.Да ли постоји могућност да запослени који би желели да споразумно раскину радни однос, то и учине по социјалном програму и добију отпремнину и евентуално нека друга права предвиђена социјалним програмом у циљу смањења броја запослених, по принципу скраја прошле и почетка ове године?

- Како у нашем министарству нема вишка запослених, самим тим се и не предвиђа, нити се може споразумно раскинути радни однос, уз исплату стимулације.

4.Да ли Дирекција полиције планира, или већ улаже напоре, да се колегама који су последњим реогранизацијама Министарства на својим радним местима остали без статуса и увећаног стажа осигурања и права на одлазак у пензију као полицијким службеницима по повољнијим условима, омогући распоређивање на радна места са статусом и увећаним стажом осигурања, ради таквог одласка у пензију? Наиме, некима недостаје до годину дана и мање рада на таквом радном месту, или буквано један дан како би остварили то право и све што припада полицијским службеницима.

- Став министарства је да се свима који сматрају да испуњавају услове за одлазак у пензију по лично поднетим захтевима изађе у сусрет, како би то право и остварили.

5.Зашто полицијски службеници који извршавају заједно са припадницима ИЈП задатке на терену немају исто 5% - 20% увећање коефицијента плате, као што и примају исту надокнаду у износу од 1.800,00 динара?

- Увећање зараде се исплаћује у складу са прописаним правилима за припаднике ИЈП у складу са агажовањем по налогу директора полиције. У случају када колеге нису припадници ИЈП  а придодати су за извршење заједно са припадницима ИЈП извршиће им се исто увећање коефицијента.

6.Када ће и дали ће бити исплаћена, прошле године договорена, једнократна новчана помоћ у износу од 10.000,00 до 20.000,00 динара?

- Исплата прошле године договорене једнократне помоћи за сада буџетски није могућа, јер је уговорено трајно увећање зараде од 5% (односно делимични повраћај умањене зараде).

7.И даље је различито и на нашу штету тумечење Анекса ПКУ за полицијске службенике од стране Сектора за људске ресурсе у односу на наш договор и сам споразум са министром да се примењује оно што је повољније у ПКУ за државне органе у односу на ПКУ за полицијске службенике. Сам проблем тумачења, који смо још прошле године правазишли и даље по њиховом тумачењу може бити повољније само што је као право и предвиђено самим ПКУ за полицијске службенике. И даље у појединим случајевима, таквим накарадним ставом, оштећују се полицијски слубеници и испада да је повољније бити само државни службеник. Нечесто погрешна тумачења и даље проузрукују радне спорове који непотребно оптерећују буџет МУП.

- По ко зна којим пут државни секретар је поновио Сектору за људске ресурсе да је Анексом ПКУ та материја регулисана и да се у односу на ПКУ за полицијске службенике примењује све што је повољније у односу на ПКУ за државне органе и обратно, без обзира да ли је то право предвиђену у јеком од ПКУ.

8.Зашто министарство и да ли је могуће склопи споразум о пружању здравствених услуга запосленима и члановима породице на ВМА, као референтној установи?

- Преговори о регулисању пружања здравствених услуга на ВМА запосленима у МУП су при крају и након измена неких законских норми очекује се и примена током наредне говине.

9.Сматрамо да је неопходно да и представници синдиката учествују у изради Предлога буџета МУП за 2017.годину, како би се коначно предвидела договорена набавка опреме за ОСЛ који свој посао не обављају у униформи, да се обнови опрема коју користи ИЈП, као и остали полицијски службеници која је неопходна не само за обављање и извршавање редовних задатака већ и за стручно усавршавање и оспособљавање.

- Договорено је да се по свим наведеним питањима синдикат преко дирекције и управа у истој укључи, у израду планираних потреба које би потом Сектор финансија уврстио у буџет и презентовао Влади Р. Србије.

10.Када ће се регулисати исплата солидарне помоћи, коју смо у више наврата ове године договорили и наводно регулисали, први пут месеца јануара ове године? Прво је председник комисије отишао у пензију па се бирао нови, па се пише нов правилник и тако у недоглед.

- Правилник о исплати солидарне помоћи је после исправки достављен Министарству финансија на мишљење након чега ће почети и примена. Средства за ислату су обезбеђена и почеће са усвајањем правилника и биће до краја године.

11.Да ли МУП планира да организује основну полицијску обуку у континуитету у циљу попуне већине, лоше попуњених полицијских управа?

- Континуирано попуњавање полиције је у плану министарста, обзиром да постоје слободна места у оквиру максималног броја запослених који је Влада Р. Србије одредила за МУП.

12.Увелико се међу запосленима прича о фаталној „АНАЛИЗИ РИЗИКА 2“. Да ли је могуће да се тако нешто планира имајући у виду претходно лоше искуство.

- Није тачно и не планира се, јер је у МУП мање запослених у односу на број који је одредила Влада Р. Србије.

13.Зашто се од стране Сектора за људске ресурсе уз захтев за плаћено одсуство тражи сагласност непосредног руководиоца (било из домена дрекције или сектора), па начелника ПУ, па још и сагласност начленика односно, в.д. начелника помоћника министра Сектора за материјално финансијске послове? Шта то нпр. значи, шта ако испадне да неко од поменутих није сагласан за одобрење плаћеног одсуства, испада, да запослени није одабрао прави моменат када ће да постане родитељ, дете крене у први разред или не дај боже остане без родитеља или члана бриже родбине? И сами знамо, а и сведоци смо да се за такве случајеве не чека решење и које се доноси касније (сем за полазак детета у први разред), већ то право запослени искористи непосредно по догађају, јер бар такви догађаји не трпе одлагање и нису ствар избора и планирања.

- Проблем је препознат и наложено је Сектору за људске ресурсе да убрза и упрости поступке, не захтевањем сувишних прилога.

14.Препознат  је проблем припадника граничне полиције који су упућени на извршење задатака у КЗБ, терен им траје више од 20 дана. Имајући у виду да долази хладно зимско време било би пожељно да се терен врати  на 15 дана барем док не прође зима.

- Колеге које су до сада упућивани у КЗБ већ од наредног упућивања на терен ићи ће на 15 дана.

15.Да ли је у току израда нове систематизација МУП­ и када ће се откључати за сада закључана систематизација како би се извршило трајно прераспоређивање полицијских службеника? Надамо се да ће синдикат бити укључен у израду систематизације по претходном договору са Вама?

- По изради каталога и описа радних места почеће и израда нове систематизације у којој ћемо учествовати.

16.Када и да ли ће се оформити Комисија за мирно решавање спорова?

- Комисија фунционише у склопу Владе Р. Србије, али за сада нема поднетих захтева за мирно решавање спорова.

17.Надокнада за долазак и одлазак са рада – исплата.

- Пошто су планирана средства потрошена Влади Р. Србије је поднет захтев за одобрење додатних средстава са чиме се сагласило Министарство финансија, те се очекује у току следеће недеље одобрење додатних средстава на име трошкова доласка и одласка са рада. По одобрењу извршиће се исплата.

Питања у вези Одељења за организовање исхране и смештаја:

- Радно правни статус запослених по уговору о обављању привремено-повремених послова у будућности?

- Исти су у складу са законом и протребама, привремено ангажовани и ангажовање ће трајати у складу са потребама.

- Отежано и скоро немогуће функционисање одељења услед нередовне набавке основних средстава за рад, недостатка радне снаге и доставних возила, као и непостављања одговорних лица ради организовања рада;

- У вези са овим проблемима један део јавних набавки је у току и део ће бити покренут. По окончању ће и само стање бити побољшано.

- Селективна примена исплате додатка на плату услед нередовности у раду: прековремени рад, рад у дане празника, сменски рад (који немају као фиксни додатак на плату јер нису полицијски служненици).

- Како су наведени проблеми појединачни, по договору ће се решавати непосредно са руководиоцима организационих јединица.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

1653